ไหว้ศาลหลักเมือง เสริมบารมี เพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใคร ก็รู้จัก และสามารถไปเคารพสักการะบูชากันได้ เนื่องจากมีอยู่แทบทั่วทุกจังหวัด ใครอยู่ใกล้ศาลหลัก เมืองจังหวัดไหนก็ไปไหว้ที่จังหวัดนั้น ได้เลย แต่เ ชื่อว่าหลาย คนที่ไปไหว้ศาลหลักเมืองอาจจะยังไ ม่ทราบถึงรายละเอี ยดเบื้องลึ กของการไหว้ได้ดีนัก ดังนั้น ครั้งนี้ขอนำเสนอ “วิธีการไหว้และข้อดีของการไหว้ศาลหลักเมือง” มาฝากกันค่ะ

ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว เมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้น ไ ม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง รวมทั้งต้องมีการหาฤกษ์งามย ามดีในการฝั งเสาหลักเมืองลงก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้านเมืองนั้น ด้วย ดังนั้นเมื่อเมืองนั้น รวมถึงเสาหลักเมืองถูกสร้างเสร็จแล้ว ผู้คนก็มักจะไปกราบไหว้และกระทำกันเช่นนี้เรื่อยมา จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ในบางจังหวัดอาจจะมีมากกว่าหรือแตกต่างออกไปจากนี้ ให้ยึดเอาตามความเหมาะสม

ธูป 3 ดอก

เทียน 1 เล่ม

ทองคำเปลว /ทองคำแผ่น

ดอกบัว 2 ดอก

พวงมาลัย 2 พวง

ผ้าแพร 3 สี

วิธีการไหว้ศาลหลักเมือง

1 เริ่มจากการไหว้พระที่หอพระพุทธรูปก่อน แล้วทำการปิดทอง

2 ผูกผ้าแพรที่องค์พระหลักของเมืองจำลอง และนำพวงมาลัยไปถวายหลักเมืององค์จริง

3 จากนั้นให้ถวายพวงมาลัยแ ก่องค์เทพารักษ์ทั้ง 5 พร้อมเติมน้ำมั นตะเกียงพระประจำวันเกิດ

4 จากนั้นให้อ ธิษฐ านขอพรและท่องคาถาบูชาองค์พระหลักเมือง ดังนี้

ท่องนะโม 3 จบ

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง

ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง

สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

ข้อดีการไหว้ศาลหลักเมือง

1 เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงในชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น มีความสุขสมหวัง พบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ไ ร้ซึ่งอุปส ร ร คใด ทั้งปวง

2 เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านการงาน บางคนอาจจะกราบไหว้ขอพรขอให้การงานมั่นคง ก้าวหน้า ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นตำแหน่งต่าง หรือแม้แต่ขอให้ได้งานตามที่ชอบที่หวังไว้

3 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมพลังบุญ และทำให้มีพลังกาย พลังใ จที่เข้ มแ ข็งและมั่นคง สามารถฝ่ าฟั นและเอ าช นะอุปส ร รค ต่าง ในชีวิตไปได้

รู้อ ย่า ง นี้แล้วใครที่ยังไ ม่เคยไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองเลย แนะนำให้ลองไปกันดู รับรองว่าชีวิตคุณจะประสบพบเจอแต่สิ่งดี มั่นคง ลงตัว อุปส รร ค คลี่คลายมากขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอีกด้วยค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความสำเร็จและสมหวังตามที่อ ธิษฐ านขอพรได้นั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใ จและความพย าย ามของตัวเราเองด้วยนะคะ เช่น หากไปขอพรขอให้สอบได้หรือขอให้ได้งานที่ต้องการ แต่ตัวเราเองกลับขี้เกี ยจและไ ม่ยอมฝึกฝน ไ ม่ยอมอ่ า นหนังสือ ขอพรไปก็เท่านั้นค่ะ คงย ากที่จะสมหวังได้ ดังนั้น ขอให้คุณเชื่อมั่น ยึดมั่น และตั้งใ จให้เต็มที่มากที่สุด รับรองว่าสมดั่งใ จหวังแน่นอน ขอให้โชคดีมีชัยกันค่ะ

ที่มา sanook