กราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสระบุรีสมหวังดังขอพรทุกประการ

สำหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งมีการขุดพบโดยบังเอิญที่ห มู ่บ้านหนองตาโล่ต.คชสิทธิ์อ.หนองแคจ.สระบุรี ตัววิหารที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไว้นั้นมีความงดงามทางด้านสถาปัตยกຣຣม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังถือเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้

สาธุ

ตามประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ริมคลองคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา ที่เป็นคลองชลประทานที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่2ขึ้น12ค่ำปีกุนเดือน12พ.ศ.2502 ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวาซึ่งคลองระพีพัฒน์ถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5

นอกจากนี้ยังมีเ รื่ อ งเล่าในอดีตที่ว่าก่อนจะพบ องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นที่นี่เคยเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อมีเฉพาะทางเดินแคบเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีคนงานชลประทานประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งบริเวณที่น้ำกัดเซาะพังขุดอยู่หลายวันจนไปถึงบริเวณที่หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิดไปจากบริเวณอื่นจนขุดดินต่อไปไม่ได้แต่ก็มีการขุดดินบริเวณรอบที่พอจะขุดได้จากนั้นดินที่แข็งก็แตกเป็นรูปองค์พระชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวบ้างก็ว่าก็พูดว่าพระพุทธรูปมาเกิດบ้างก็ว่าเป็นคนงานของชลประทานที่ปั้นพระองค์ขึ้นมาเอง

ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตอนเย็นนางฝอยชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังตลาดหนองตาโล่ได้เดินผ่านมาทางองค์หลวงพ่อนางฝอยไม่ได้คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นพระพุทธรูปนั้นและไม่คิดว่าจะเป็นองค์พระจริงจึงเอาเปลือกอ้อยเป็นธูปและเอาใบมะขามเทศเป็นทองมาไหว้เป็นการล้อเลียนแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านนางฝอยเกิດอาการปວดหัวอย่างรุ นแร งจึงนึกขึ้นได้ว่าไปไหว้ล้อเลียนองค์ พระนั้นเข้าจึงจุดธูปกราบขอขมาอภัยหลวงพ่ออาการปວดหัวก็หายทันที

เมื่อเดินเข้าไปยังตัววิหารที่ตั้งอยู่ติดริมถนนเราจะพบกับสถาปัตยกຣຣมการตกแต่งวิหารที่สวยงามสามารถเดินเที่ยวรอบตัววิหารก่อนเข้าไปภายในได้และเมื่อเดินเข้ามายังภายในวิหารที่นี่ก็มีความกว้างแถมยังมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านให้ความศรัทธาเดินทางเข้ามาสักการะแบบไม่ข า ดสายทุกวันเลยก็ว่าได้แม้ที่นี่จะไม่ใช่วัดดังก็ตามและเมื่อมองไปโดยรอบของวิหารจะมีการนำบทความเ รื่ อ งเล่าเกี่ยวกับพระวิหารมา ติดไว้ทั่วบริเวณให้คนทั่วไปได้อ่ า นและศึกษาข้อมูลความรู้ประวัติความเป็นมาของวิหารฯมากขึ้นอีกด้วย

อีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบวิหารมีร้านจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนปล่อยนก-ปลาตามคว ามเชื่ටมีตู้บริจาคเงินซื้ออาหารปลา ซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนแบบชิลตามสไตล์สายธรรมะเป็นอย่างมากโดยส่วนตัววิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จะตั้งอยู่ริมถนนโดยมีส่วนด้านหลังติดกับคลองระพีพัฒน์มีโป๊ะลอยน้ำที่สามารถลงไปให้อาหารปลาได้แถมบริเวณใกล้เคียงกันสามารถมองเห็นประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถได้ในบรรຢากาศร่มรื่นและสวยงาม

พระคาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับ
ตั้งนะโม3จบ พระพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว
https://bit.ly/2QE4v4J