4 วันเกิດ พ่อปู่ศรีให้โช คใหญ่ ร ว ยยกบ้าน จับแ ส นจับล้ า น

สี่วันเกิດ ลำบากมานาน ถึงเวลาสบายแล้วละ พ่อปู่พ ญ าน าคท่านจะให้โชค

ลืมต าอ้าปากได้เลย ไม่ว่าจะทำมาค้าขาย ทำงานประจำ หรือ เ สี่ ย ง โชค ลุ้นโชค

ท่านก็จะช่วยหมดขอเพียง ศรัท ธ าในตัวท่าน คนที่หมั่นทำดี ทำบุญ ทำทาน

โชคลาภวาสนาบารมีเกิດ เงินจะไหลเข้ามาหลายทาง แต่มาแน่นอน

หมั่นทำดีเอาไว้มาก จะยิ่ง เ กื้ อ หนุนให้ ด ว ง ให้ดีไปอีกนาน จะมีวันไหนบ้างนั้นไปดูกัน

ปู่ ศ รีให้โช ค วันจันทร์
ท่านที่เกิດวันจันทร์ ด ว ง ชะต า โ ด ด เด่นด้านการง า นและการเงิน จะมีรายได้เข้ามาหลายทาง นั่งรับท รั พ ย์เก็บกันจ นกระเป๋าตุง ด ว ง ด้านการเ สี่ ย งโชคก็มาแ ร งแซ งทางโ ค้ ง

เช่นเดียวกัน ด ว ง ดีแบบสุด มือกำลังขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ลองเ สี่ ย งโชคสักใบสองใบ อาจมีโอกาสถู กรา งวัลใหญ่ มีเงินซื้ อบ้านซื้อรถ

เหลือกินเหลื อเก็บ หน้าที่การง า นจริญรุ่งเรือง ใครที่ทำมาค้าข า ยร ายได้ดีมาก มีคนอุดหนุน ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เตรียมวางแผนเก็บเงินไว้ได้เ ล ย

ปู่ ศ รีให้โช ค วันอาทิตย์
สำหรับคนที่เกิດเกิດวันอาทิตย์ ถึงเวลาแล้วที่พ่อปู่ท่านจะเปิดด ว ง เปิโชคลาภให้คุณ ได้พบแสงสว่าง ลืมต า อ้าปากได้สักที

ทำให้ ด ว ง ชะต าของท่านจะ โ ด ด เด่นในทุก ด้าน ทั้งหน้าที่การง า น มีลูกน้องบริวาร แ ว ด ล้อมคอยช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ

พูดถึงเ รื่ อ งการเงินก็จะมีเข้ามามากมายไม่ข า ดส า ย นอกจากจะดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้ว ยังมีมากพอที่จะส่งต่อช่วยเหลือจุนเจือคนที่รักได้เลย

เรียกได้ว่าพลิกกลับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเ ล ยทีเดียว ด ว ง โชคลาภก็มีเข้ามามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะการเ สี่ ย งโชค สมหวังสมปรารถนา มีบ้าน มีรถ อย่างที่ต้องการ ใครที่มีหนี้สินก็จะได้ปลดหนี้กันคราวนี้หละ

ปู่ ศ รีให้โช ค วันอังคาร

ท่านที่เกิດวันอังคาร ด ว ง ชะต าของคุณในช่วงนี้จะพบแต่ความเจริญก้าวหน้า มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน มีผู้ใหญ่ใจดีมาคอยอุปถั มภ์ค้ำจุน ด ว ง ดีแบบสุด ต กน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไ หม้ ใครคิ ดร้ า ยก็จะแพ้ภั ยตนเอง

ด้านการง า นก็กำลังรุ่งมีโอกาสได้ปรับตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น แถมยังได้โบนัสอีกด้วย การเงินดีใช้จ่ายคล่องมือ และมีมาให้ใช้แบบไม่ข า ดมือ ที่สำคัญโชคจากการเ สี่ ย ง ด ว ง ยัง โ ด ด เด่นมีเกณฑ์ถูกห ว ยรางวัลใหญ่

ปู่ ศ รีให้โช ค วันเส า ร์

ท่านที่เกิດวันเส า ร์ ด ว ง ชะต ากำลังรุ่งพุ่งสุดขีด ฮ อ ตจ นปรอท แ ต ก จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ ช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีแต่ดีกับดี สมหวังสมปรารถนา ได้เงินเต็ มเ ม็ ดเ ต็ มหน่วย มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ เงินทองไหลมาเทมา

เหมือนสา ยน้ำ ยังมีเกณฑ์ได้รับท รั พ ย์ก้อนโตจากซื้อห ว ยซื้อเล ขมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ หน้าที่การง า นเจริญก้าวหน้า ผู้ใหญ่เมตต าเ อ็ น ดู ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ เลื่ อ นตำแห น่ง ร ว ย เฮง ยๅวไปถึงสิ้นปี

ที่มา ao mhug dai ly