ไหว้แม่ย่านางรถ ให้ถูกต้อง มีโชคลาภเงินทองไหลเข้าไม่ขาดสาย

รถยนต์เป็นย านพาหนะที่พาเราขับเคลื่อนไปถึงที่หมายอย่างปลอดภั ย

แต่ความอั น ต ร า ยบนท้องถนนที่บางครั้งอาจมาไม่รู้ตัวทำให้มีวิธีป้องกัน

หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

อุปกรณ์เซฟอุบัติเหตุย ามฉุกเฉิน ประกันรถยนต์ และอีกสิ่งที่คนไ ท ย กราบไหว้

ให้ความนับถือเพื่อความปลอดภั ยบนท้องถนน นั่นก็คือ แม่ย่านาง

ช่วงนี้เป็นช่วง ที่คนค่อนข้างอ อ กรถเยอะ เมื่อเราอ อ กรถมาใหม่แล้ว

หรือว่าเป็นรถที่ใช้ขับเดินทางค้าขายตลอดปีนี้

เป็นความเชื่ อของคนไ ท ย ตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่าบนรถทุกคัน

จะมีสิ่งศักสิทธิ์ที่เรียกว่าแม่ย่านางรถ

คอยคุ้มครองเราเวลาขับขี่

เราจึงต้องให้ความเคารพด้วยการกราบไหว้บูชา

การไหว้แม่ย่างนางรถนั้นจะช่วยเสริมใน

เรื่องดวงชะต าพาขับขี่ปลอดภั ยและยังเป็นสิริมงคลแก่รถยนต์

และตัวผู้ขับขี่เองซึ่งเป็นความ

เชื่ อส่วนบุคคลแล้วแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้หากใครมีความเชื่ อในก็มี

“วิธีไหว้แม่ย่านางรถ”วันนี้วงในดารานำมาฝากกันครับ

อย่างที่รู้กันว่าสำหรับความเชื่ อในเรื่องของการอ อ กรถนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน

ไม่ว่าใครจะอ อ กรถมือหนึ่งหรือมือสองก็ต ามมักจะให้ความเคารพนับถือ

และบูชาแม่ย่านางรถซึ่งเป็นสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ที่คอยป้องกันภั ยให้แก่ผู้ขับขี่

และในวันนี้เราจะมาบ อ กวิธีการไหว้แม่ย่านางรถ

เพื่อเป็นการเ อ าเรื่องชัยทำแล้วดีไม่เดือด

ร้อนใครก็สาม า รถทำได้ไม่ต้องลังเลถ้าไม่ดี

คงไม่เ อ ามาบ อ กกันไปดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่

ผมรวบรวมในวันนี้การจัดเตรียมเพื่อบูชาแม่ย่านางรถ

จะต้องทำอย่างไรและจะต้องมีอะไรบ้าง

1 ข้าว1ถ้วย

2 น้ำ1แก้ว

3 หมากพูลย าเส้นสี ฟั น 3คำ

4 ย าเส้นสูบ3มวน

5 ผลไม้5อย่างโดยเ อ ากล้วยน้ำว้าสุก2หวีและผลไม้อย่างอื่นๆ

อีก 4อย่างควรเลื อ กเป็นผลไม้ที่มีความมงคล

สำหรับเวลาที่ควรไหว้ต ามขนบธรรมเนียมประเพณีของโบราณนั้นได้บ อ กเ อ าไว้

ว่าควรทำในช่วงวันปีใหม่ช่วงต้นปีหรือวันสงกรานต์หากใครไม่สะดวกก็

สาม า ร ถทำได้ทุกวันที่สะดวกยึดถือความสะดวกก่อนเสมอหาก

เป็นรถตู้รถใหญ่รถทัวร์ควรที่จะไหว้ทุกปีปีละ2ครั้งรถยนต์ไหว้ปีละครั้งเวลาจัดโต๊ะให้จัด

ในช่วงเวลาตอนเช้าแล้วสต าร์ทรถยนต์รถเครื่องบีบแตร3ครั้งเพื่อเป็นการ

เ อ าฤกษ์เ อ าชัยพร้อมทั้งการจุดธูปบูชา 9 ด อ กถวายแก่แม่ย่านางรถ

อย่างเดียวเท่านั้นต้องขอย้ำว่าถวายแค่แม่ย่านางรถ

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า3จบ)

สุทินนังวัตถุทานังอาสะวะขะย าวะหังโหตุ

ทุติยัมปิสุทินนังวัตถุทานังอาสะวะขะย าวะหังโหตุ

ตะติยัมสุทินนังวัตถุทานังอาสะวะขะย าวะหังโหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเห ล่ า นี้แก่แม่ย่านางรถขอท่านจงรับ

ซึ่งสิ่งของเห ล่ านี้เพื่อประโยชน์และความสุข

แก่ลูกทั้งหลายเทอญสาธุ

ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชคร่ำรวยทำมาค้าขายให้เงินไหลกองทองไหลมาจงเกิดมีแก่เรา

และรอประมาณ20นาทีแล้วจุดย าเส้น3มวนให้เจ้าที่ด้วยและรอประมาณ3นาทีแล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า3จบ)

พุทธังลาธัมมังลาสังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเห ล่ านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไปเป็นย ารัก ษ า โ ร คอย่าให้เกิดโ ทษเลย

นะเสสังมังคะลาย าจามะ

เมื่อคุณทำพิธีเสร็จหรืออ่านทำความเข้าใจสิ่งที่เราบ อ กในวันนี้เสร็จเรียบร้อยขอ

แนะนำว่าอย่าลืมที่จะบ อ กบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ได้ทำต ามคำแนะนำ

เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นบุญวาสนาของตัวคุณต่อไป

ยังไง การมีสติ ไม่ประมาทขณะ

ขับรถก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการ เดินทางนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา deejaiplus