3 วันเกิດนี้ให้ท่าน โดนทัก แ ร ง จงs ะวั ง ถึงกำหนดชะ ต า เปลี่ยน พลิกผัน ให้ต้นปี6 3

ช่วงส่งท้ายปีเก่า ตอนรับโชคปีใหม่ สำหรับ คนที่เกิດทั้ง 3 วันนี้เป็นชะตาของคนที่ด วงรว ย จะได้พบเจอจะได้รับ

มีโอกาสสูงม า ก ที่จะได้รับโชคในเ รื่ อ งของการเ สี ย งทาย ด วงชะตามีบุญเก่าส่งเสริมให้มีโชคตั้งแต่ 30 ธันวาคมเป็นต้นไป

ชาตาเปลี่ยนแ ร ง อั น ดั บ ที่ 3. คนเกิດวันพฤหัส

ด วงชะตาคนเกิດวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพร าะด วงท่านขึ้นอยู่กับป า ก เลย ป า ก ท่านสามารถพาท่านรว ย

และป า ก ท่านก็สามารถพาท่านจนได้เลยเหมือนกัน ด้ว ยนิ สั ยเป็นคนตรงซื่อไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดความจริง

ซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจเอาได้ ยิ่งถ้าคนที่เร าคุยด้ว ยเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้า

ที่ให้คุณให้โทษในเ รื่ อ งหน้าที่การเงินเ รื่ อ งเงินดาวน์เงินเดือน ท่านจะลำบ า ก เอาได้ ฉะนั้นs ะวั งคำพูดตัวเองให้ม า ก

คนเกิດวันนี้ส่วนม า ก จะรูปร่ า งหน้าตาดี แต่อาภัพจะรว ยจะสบายต้องย้ายที่อยู่ เพร าะอยู่บ้านเกิດที่เดียวจะเจริญย า ก ต้องไปมากับอีกที่ ชีวิตถึงจะเจริญ

ชะตามักดลให้พบเจอผู้คนม า ก หน้าหลายตา เจ้าชู้s ะวั งเ รื่ อ งไปผิดผัວผิดเมียคนอื่น

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 30 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จ า ก ตัวเลข และการร่วมลุ้นโชค จ า ก การ ตั ดฉล า ก ส่งลุ้นร างวัล มีเกณฑ์จะได้ร างวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายล้านบาท

ชาตาเปลี่ยนแ ร ง อั น ดั บ 2. คนเกิດวันอังคาร

ด วงชะตาเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่ว ยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ

ทั้งที่ตอนเร าลำบ า ก บ า ก หน้าไปหาไปขอความช่ว ยเหลือ ไปยืมกลับพูดจาเสียดสีแขวะ

เร าอย่างไม่ใยดี อย่างกับไม่ใช่ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบ า ก 3 ครั้ง และจงs ะวั งให้หนัก

ท่านด วงจ า ก ไม่เคยมี วันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เงินไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิบล้อถูกหว ย ให้s ะวั งนิ สั ยเหลิงตัวเองให้ดี

ตอนมีไม่รู้จักกเก็บจักออม มีกี่ล้านก็ไม่เหลือ ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 30 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63

เป็นต้นไป คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จ า ก ตัวเลขมีโอกาสได้รับร างวัลหลายแสนบาท

ชาตาเปลี่ยนแ ร ง อั น ดั บ 1. คนเกิດวันอาทิตย์

ด วงชะตามักจะพ า ลพบคนไม่ดีซะม า ก พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้s ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้ม า ก

โบร าณท่านว่าคบคนพ า ลคนพ า ลพาไปหาผิด แยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงาน ไม่งั้นชะตาชีวิตท่านเจริญย า ก รว ยย า ก บอกเลย

เพร าะด วงท่านโดยปกติห า ก พบพ า ลเพื่อนดี จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีอยู่แล้ว อย่าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิด

ลึกท่านเป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยมีอันตร ายต่อใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง ชะตาชีวิตจะรว ยได้ ต้องผ่านความลำบ า ก หลายครั้ง

เป็นบททดสอบ สุขภาพs ะวั งเ รื่ อ งการกินและน้ำหนักไว้หน่อย อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 30 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จ า ก ตัวเลข

มีเกณฑ์จะได้ร างวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายสิบล้านบาท ห า ก นำร างวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปลดห นี้

ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงินตั้งตัวทำธุรกิจเล็กได้เลย ลุ้นโชคจ า ก สล า ก

ให้ซื้อกับหญิงแก่ผิวดำแดงที่มาเร่ขายใกล้ร้านทอง จะถูกโฉลกกับ ด วงคุณม า ก มีเกณฑ์รับทรัพย์จ า ก เลขเป็นหลายล้านบาท