เพื่อนแท้ จะปรากฏตัวในวันที่เรากำลังແย่ อ่ า นนะดีมาก

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ทุกคนจะต้องมีเพื่อนอย่างแน่นอนจะเพื่อนมากเพื่อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม

ของแต่ละคนอย่างไรก็ตามจำนวนของเพื่อนไม่ได้สำคัญนัก

หากเพื่อนที่มีล้วนแต่เป็นประเภทที่ชักจูงไปในทางที่เสื่оมเ สี ยการจะเลือกคบเพื่อน

ควรที่จะเลือกคบคนที่เป็นมิตรแท้คอยช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันและพากันไปในทางแห่งความสุขความสำเร็จเ รื่ อ งฐานะหรือระดับการศึกษา

ไม่ได้เกี่ยวข้องและบ่งบอกได้เลยว่าเพื่อนที่คบจะเป็นคนที่ดี

เพื่อนบางคนมักจะอยู่กับเรา ตอนที่เราประสบความสำเร็จ

และมีหน้ามีตาทางสังคมและร่ำຣวຢเงินทอง

เพราะพวกเขาต้องการผลประโยชน์จากตัวคุณ

แต่ในมุมกลับกันเวลาที่เราเจอปัญหาทางการงานจนทำให้เราขัดสน

และมีปัญหาเ รื่ อ งเงินทองจะมีเพื่อนสักกี่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเรา

จะคอยเต ือนย า มที่คุณมีเงินมีทอง

เขามักจะคอยเต ือนการใช้เงินของคุณ

เวลาที่คุณใช้จ่ายเงินจนเกินตัวเพราะเขาเป็นห่วงคุณน่ารักมาก

แต่สำหรับเพื่อนบางคนต่อให้คุณจะตกต่ำถึงขีดสุดหรือจะประสบความสำเร็จ

เขาก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาถ้าคุณเดือดร้อนอะไรขึ้นมา

เขาก็พร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยอยู่เสมอเขาจะพຢาຢามช่วยทุกอย่างเท่าที่

จะช่วยได้อย่างเต็มที่แต่ในมุมกลับกันเพื่อนบางคนพอคุณเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ

พวกเขามักจะหายหน้าหายตาไม่ยอมมาสนใจใยดีคุณย า มคุณมีเงินทองมากมาย

มักจะชักชวนให้คุณเ อ าเงินไปใช้

เพื่อหาความสุขด้วยกันโดยไม่สนว่าจะหมดเงินไปแล้วเท่าไหร่

แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณหมดตัวหรือชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดคนพวกนี้มักจะไม่สนใจใยดีคุณ

จะมีก็แต่เพื่อนแท้ที่คอยเป็นห่วงคุณที่เขาจะไม่จากไปไหน

ต่อให้คุณต้องล้มเหลวหรือหมดตัว

เพื่อนที่เป็นมิตรแท้สาม า ร ถพิสูจน์กันได้ในย า มลำบาก

แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือ

เกินกำลังของเขาหรือไม่บางคนไปยืมเงินเพื่อนสนิทพอเพื่อนไม่ให้ก็ไปก ล่ า ว หาว่าเขา

ไม่ใช่เพื่อน โดยไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นมีภาระต้องรับผิ ดชอบอยู่มากมาย

ในเวลาที่คุณลำบากเพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

การที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดี

เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่อຢากแนะนำก็คือคุณควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดี

สำหรับคนอื่นเช่นกันและเมื่อพบเจอเพื่อนแท้แล้วจงรั กษ ามิตรภาพที่ดีไว้

เพราะในชีวิตของคนแต่ละคนเพื่อนแท้ไม่ได้หาเจอกันง่าย

เท่ากับเพื่อนกิน

ขอบคุณแหล่งที่มา angelmagazines