แนะนำ 19 วิธี ปล่อยวางนำไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีในสังคม

ธีการปลงสู่การปล่อยวางคือต้องทำความเข้าในในทุกข์นั้นก็คือผลแห่งการกระทำที่เกิດกับเรา โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะคนเราต่างบุญต่างกssมกันมีมาไม่เท่ากัน ถ้าหากเปรียบเทียบความน้อยใจจะเข้ามาแทรกเมื่อเข้าสู่การปล่อยวาง สภาวะจิตจะไม่รู้สึกยินดียินร้ า ยกับปัญหานั้นไม่เจ็ບปວดเวลานึกถึง รู้สึกเฉยไม่เสียใจไม่อับอายเวลาพูดถึงเ รื่ อ งนั้นจิตเข้าสู่สภาวะโปร่งคือไม่ไปยึดกับอารมณ์นั้นอีก

แนะนำถ้าเป็นคนฉลาดต้องรู้จักปลงให้เป็นเย็นให้ได้ถือไว้ก็หนักมือสุชสงบพบได้ ถ้าใจว่างเพียงปล่อยบ้างวางได้ใจสุขยิ่งสงบเย็นเป็นได้ไม่ยึดติดหากเราเย็นเขากูสุขเ รื่ อ งก็หายปลงให้ไวใจก็สงบเ รื่ อ งก็คลายไป

1.ตอนทีคุณอารมณ์ไม่ดีอย่าใช้คำพูดประหารคนที่รักคุณ
2.ปัญหาทุกอย่างที่เกิດขึ้นสาเหตุล้วนมาจากตัวเราเองทั้งสิ้น
3.ยอมรับในสิ่งที่เป็นเย็นได้กับสิ่งที่พบจบได้กับสิ่งที่พลาดฉลาดในการใช้ชีวิต

4.ของที่ไม่อย า กได้ต่อให้มีราคาก็ไม่ต่างอะไรกับขยะ
5.หากคุณไม่ได้ต าบ อ ดก็อย่าเอาหูมา ตั ดสินคนอื่นมันไม่ยุติธรรม
6.ศักดิ์ศรีเขาซื้อขายกันราคากิโลละเท่าไหร่ ทำไมเราต้องใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไง

7.วันนึงคุณจะเข้าใจว่าการทำความดีย ากกว่าการทำตัวให้ฉลาดความฉลาดเรียนรู้ได้แต่ความดีต้องกล้า ตั ดสินใจทำ
8.มีผู้คนมากมายที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจไม่ได้อยู่กับคุณ จนวันสุดท้ายแต่เขามาเพื่อให้บทเรียนกับคุณต่างหาก
9.ตอนที่อยู่ด้วยกัน ทุกคนต่างก็คิดว่าเวลายังมีอีกย าวนาน แต่ที่จริงชีวิตคนเราต่างหมดไป พร้อมกับการฉีกปฏิทินพบกันครั้งหนึ่งหมดไปครั้งนึง

10.หลายครั้งในชีวิต ไม่อาจหวนกลับมาฉายซ้ำเหมือนละครรีรัน เมื่อพลาดแล้วก็หมดโอาสไปทั้งชีวิต
11.บางครั้งทั้งที่ให้อภัย คนอื่นไปแล้ว แต่ใจก็ยังไม่เป็นสุขนั่นเป็นเพราะว่าเราลืมให้อภัยตัวเองนั่นเอง
12.คนเรามีเกิດย่อมมีวันดับใช้ชีวิตให้คุ้มค่า แต่อย่าใช้ชีวิตแบบล้างผลาญคุณอาจไร้คู่ไร้ชื่อเสียงแต่อย่าไร้ซึ่งความดี
13.คนอื่นมองคุณว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณใช้ชีวิตอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่น

14.เจ๋งจริงไม่ใช่อยู่ที่คุณรู้จักใครมากน้อยเพียงใดแต่อยู่ที่ย ามคุณตกอับมีใครสักกี่คนที่ยังรู้จักคุณ
15.คนที่ไม่ต้องการคำอธิบายจากปากของคุณพอคุณอ้าปากคุณก็แพ้แล้ว
16.ห่างกันสักพักเป็นคำที่อธิบายของความรักที่กำลังจะเหือดหายไป

17.พอโตเป็นผู้ใหญ่ กลับรู้สึกอาลัยหาวัยเด็กเพราะยิ่งรู้มากยิ่งไม่มีความสุข
18.คนเรามักทำอะไรโง่เสมอเย็นชาต่อคนที่รักเราเฝ้าใฝ่หาคนที่เย็นชาต่อเราสุดท้ายก็ทำเองเจ็ບเอง
19.วางไม่ลงก็แบกไว้เสียปลงไม่ได้ก็จำไว้เสียทิ้งไม่ได้ ก็รั้งไว้เสียรอให้จนถึงวันหนึ่งแบกไม่ไหวก็วางได้เองจำไม่ได้ก็ปลงได้เองรั้งไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปเอง

จริงแล้ว อุบายในการปล่อยวางที่จะให้สำเร็จประโยชน์จริงนั้นเป็นเ รื่ อ งของปัญญาล้วนจากปัญญาเริ่มต้น จนถึงปัญญาในมรรคถ้าการปลง หรือการปล่อยวางอะไรโดยปราศจากปัญญาแล้วการปลงหรือการปล่อยวางนั้นมันอาจจะใกล้เคียงกับการขี้เกียจ หรือกลายเป็นความโกรธเ ก ลี ຍ ด เช่นปล่อยวางจากการงาน ก็เพราะขี้เกียจทำงานปล่อยวางจากบุตรจากสามีภรรย าไม่สนใจไม่เอาใจใส่กันแล้วเพราะเกิດความโกรธ เ ก ลี ຍ ด เคียดເເค้นอย่างใดอย่างหนึ่งการปล่อยวางอ ย่า ง นี้ไม่จัดว่าปลงหรือปล่อยวางอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเกิດขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาเกิດจากความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะเรียกว่าปลง ปล่อยวาง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว
https://bit.ly/2thWMk9