9 เหตุผลที่ควรขอบคุณ คนที่แสดงท่าทีไม่ชอบคุณ

เชื่อว่าทุกคนล้วนมีคนที่เราไม่ค่อยชอบ และแน่นอนว่า มีคนที่เขาไม่ชอบเราเหมือนกัน ทั้ง ที่บางครั้ง เราแทบไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจ มีสิ่งใดที่เราทำผิดพลาดไปบ้าง จนทำให้เขาต้องแสดงท่าทีไม่ดีต่อตัวเรา

อย่ างไรก็ตาม สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือปล่อยวางและขอบคุณเขา แล้วทำไมเราถึงต้องขอบคุณคนที่แสดงท่าทีไม่ดีกับตัวเราด้วย

วันนี้ ความสุข ขอนำเสนอ เ รื่ อ งที่จะช่วยเป็นแนวทางให้คุณดำเนินชีวิตไปอย่ างมีความสุข และมีสติ ว่าแล้วเราไปอ่ า นกันเลยค่ะ

9 เหตุผล ที่ควรขอบคุณ คนที่แสดงท่าทีไม่ชอบคุณ

บทความดี จาก ปราย พันแสง

1 เราทุกคนมักจะตกเป็น ผู้ร้ า ย ในเ รื่ อ งเล่าของใครบางคนเสมอแหละ

2 ควรขอบคุณ คนที่แสดงท่าที ไม่ชอบคุณอย่ างชัดเจน เพราะคนส่วนใหญ่มักฉลาดพอที่จะเงียบไว้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับคุณมากกว่า

3 การมองโลกในแง่ดี ไม่ได้หมายถึงว่า คุณมีความสุขตลอดเวลา แต่มันหมายถึงว่า ในย ามที่เกิດเ รื่ อ งเ ล วร้ า ย คุณยังตระหนักรู้เสมอว่า อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไป แล้วสิ่งที่ดี ก็จะเข้ามาแทนที่

4 บางคนทำร้ า ยเราด้วยคำพูด บางคนทำร้ า ยด้วยการกระทำ บางคน ทำร้ า ยเราด้วยความเงียบ แต่ที่ແย่สุด คือ คนบางคนที่เราให้ความสำคัญที่สุด แต่คนคนนั้นกลับไม่ให้ความสำคัญกับเราเลย

5 เข้มแข็งเอาไว้เสมอ เพราะมันจะทำให้ผู้คนต้องแปลกใจว่า ทำไมคุณยังยิ้มออก

6 เชื่อในสิ่งที่หัวใจพูดกับคุณ ให้มากกว่าถ้อยคำที่คนอื่นบอก

7 ถ้าคุณเล็งไปที่ปัญหา คุณจะมองเห็นแต่ปัญหามากขึ้นเรื่อย ถ้าคุณเล็งไปที่ความเป็นไปได้ คุณจะเห็นโอกาส เห็นหลายสิ่งที่เป็นไปได้

8 อย่ าปล่อยตัวเองจมจ่อมกับความผิดหวังเสียใจในเ รื่ อ งใดเ รื่ อ งหนึ่งนานเกินไป ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

9 ถ้าไม่มีเหตุผลดีพอที่จะอยู่ ย่อมมีเหตุผลดีพอที่จะไป

ที่มา dharmath