5 นิสั ยที่ดูแกร่ งเกินไป จนผู้ชายไ ม่กล้าเข้าใกล้

1 ไอม่มีมุมอ่อนโยน หัวรุ นแร ง

คุณดูเป็นสาวมุทะลุ หัวรุ นแ รง โ หดจนเกินไป ทำให้หนุ่ม ไ ม่กล้าเข้ามาสานสัมพันธ์ เพราะกลั วคุณจะปฏิเสธด้วยการตะเพิดใส่ ที่สำคัญต่อไปในอนาคต ถ้าเกิດสมมติเขาตกลงคบกับคุณไปแล้ว เขาจะมีแว่บคิดในใ จว่า คุณอาจจะไ ม่ให้เกียรติเขาเมื่ออยู่ในสถานการณ์สำคัญต่าง ก็เป็นได้

2 ฉลาด รอบรู้ มีไหวพริบ

บางครั้งการแสดงออกว่าฉล าด รู้ทันไปหมดทุกเ รื่ อ ง ผู้ชายบางคนก็ไ ม่รู้ว่าจะเริ่มเข้าหาคุณอย่างไร หากถ้าคุณรู้ แล้วแกล้งไ ม่รู้ในบางเ รื่ อ ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาแนะนำคุณ และนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้คุณกับเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3 พูดจาตรงไปตรงมาจนเกินไป

การพูดจาตรงไปตรงมาอาจจะดูเป็นคนเปิดเผยก็จริง แต่ก็ไ ม่ใช่ทุกคนในสังคมจะรับได้กับความจริงที่คุณพูดออกไปตรง ทั้งหมด ดังนั้นแล้วคุณจะต้องรู้จักมีวาทะศิลป์ในการพูดกับคน สังเก ตุเป็นรายบุคคลไปจะดีกว่าค่ะ ว่าคนไหนควรพูดตรง คนไหนควรพูดแบบรั กษ าน้ำใ จ การมีวาทะศิลป์ในการพูดบางครั้งจะทำให้คุณดูน่ารักกว่าการพูดตรง

4 มั่นใ จในตัวเองจนเกินไป

เซลฟ์มาก มั่นมาก เอาให้พองามแบบพอดี อย่ ามากจนเกินไป เพราะจากการชื่นชมจะกลายเป็นความหมั่ นไ ส้ได้ และหนุ่ม บางครั้งเขาอย า กจะรู้สึกปกป้องคุณบ้าง คุณรู้สึกไ ม่มั่นใ จให้เขาเห็นบ้างก็ได้ เขาจะได้เป็นคนที่รู้สึกว่าให้กำลังใ จคุณได้ เติมพาวเวอร์ให้คุณได้ มั นเป็นข้อนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่ากับคุณนะ

5 ทำตัวเป็นผู้นำไ ม่ฟังใคร

อาจจะพูดได้ไ ม่เต็มร้อยว่าผู้ชายทุกคนอย า กเป็นผู้นำ แต่พูดได้เต็มปากเลยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ ชอบการเป็นผู้นำ ดังนั้นแล้วในบางสถานการณ์คุณยอมเป็นผู้ตามบ้างก็ได้ เพื่อที่คุณผู้ชายเขาจะได้รู้สึกเป็นฮีโร่บ้าง