แก้วที่หล่นไปแล้ว ประกอบยังไงก็ไม่เหมือนเดิม ความรู้สึกเช่นกัน

แน่นอนว่าในเ รื่ อ งของความรู้สึกนั้น ใครก็อย า กจะได้รับความรู้สึกที่ดีกันทั้งนั้น ไม่ว่าจากครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อนสนิท หรือจากใครก็ตามแต่

การทำให้ผู้อื่นเสียความรู้สึก เสีย ใ จ ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือคำพูดใดก็ตาม เมื่อรู้สึกไปแล้วเสี ย ความรู้สึกที่ดีไปแล้ว ไม่มีอะไรสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ เปรียบเสมือนแก้วที่แ ต ก เมื่อความรู้สึกที่มันเสียไป ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ หากแก้วนั้น ร้ า ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แ ต ก ที่สำคัญมันไม่มีทางเหมือนเดิม

บางคนไม่ว่าแก้วจะร้าว ไหนก็ยังรั กษ าและรักที่จะเก็บไว้ ยอมที่จะไม่ทิ้ง แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ได้รู้ว่ามียังไม่แตกเท่านั้น จงดึงสติกลับมา

จงรับความจริงว่าแก้วนั้นไม่แตกร้าวไปแล้ว เมื่อมีแก้วนั้นก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ทำไมถึงต้องเก็บไว้ทำไมไม่ทิ้งไป และยังพย าย ามจะใช้แก้วใบเดิมที่แตกอยู่ซ้ำทั้งที่มีรอยร้าวมากขึ้นไปเรื่อย

เปรียบได้เหมือนกับความรู้สึกที่โดนทำร้ า ยไปแล้วเพียงครั้งเดียว ต่อให้เวลาจะทำให้ลืมเ รื่ อ งราวไปบ้ างแล้ว แต่เ รื่ อ งราวเหล่านั้นก็กลับมาอยู่ดีไม่มีทางลบเลือนไปได้หมด แก้วใบนั้นที่แตก ต่างจะเป็นของเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแก้วใบนั้นจะเหมือนเดิม ไม่ใช่แก้วใบเดิม ความรักความรู้สึกก็เช่นกัน

ในมุมความรักของคนสองคน เปรียบเสมือนแก้วใหม่ 2 ใบ ที่คอยอยู่เคียงข้างกัน ถ้าวันใดวันหนึ่ งมีแก้วใบไหนที่แตกร้าว แก้ว 2 ใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมต่อไป

แม้ว่าจะขอโ ท ษหรือทำอะไรหลายอย่ างให้ดีขึ้นก็ตาม ไม่มีใครจะกลับมาเชื่อใจได้เหมือนเดิม ในเมื่อแก้ว 2 ใบที่เคยอยู่ด้วยกันนั้นใบนึงที่เราไปเปรียบเสมือนความรู้สึกที่พังไปด้วยดี

แม้จะยังทนที่จะรับได้ แต่น้อยคนที่จะทำใจได้จริง ใครมีความรักที่ดี จงรั กษ าอย่ าให้แก้วใบนี้แตกร้ า วได้ จงรั กษ าแก้วทั้งใบให้อยู่ในสภาพเดิม เมื่อไหร่แล้วถ้าแก้วใบนึงแตกนั้น จะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ เมื่อมีแก้วที่ดีอยู่แล้วจงรั ก ษ าไว้ให้มั่น เพราะถ้าคุณพลาดอะไรไปคุณจะเสียใจ

ที่มา : postsara