5 วิธีคิดสำหรับคนที่อย า ก ปล่อยวาง กับชีวิตให้มากขึ้น

1 ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอด

เราไม่ใช่คนเดิมกับที่เราเคยเป็น อดีตที่เคยเกิດขึ้น สิ่งที่เคยเกิດแล้วเราชอบนึกว่ามันจะตีกรอบความเป็นเรา มันไม่มีอยู่จริง เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบัน และอย่าไปหวั่นไหว หงุดหงิดโมโหกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิດขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว

2 เผื่อที่ไว้ให้ความผิดพลาด

ไม่มีใครดีเลิศเลอไปทุกอย่าง ทุกคนมีข้อเสียและเคยทำผิดมาก่อนทั้งนั้น และมันเป็นเ รื่ อ งปกติมาก การที่คนเราชอบเ ศ ร้ า ก็เพราะเราคิดว่าความเ ศ ร้ า ความผิด ความกลัว สิ่งไม่ดี มันไม่ควรมี มันไม่ควรเกิດขึ้น แต่ที่จริงแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไป เรามีความรู้สึก และความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นจะช่วยเป็นบทเรียนให้เราได้ ไม่ต้องผลักไสไล่ส่งมันไปไหน น้อมรับมันไว้แต่ รู้จักที่จะวางมันให้ถูกที่

3 จดลิสต์สิ่งที่คุณเคยทำสำเร็จ ถึงแม้มันจะเป็นเ รื่ อ งเล็ก

จะจดลิสต์หรือจะโน้ตไว้ในมือถือก็ได้ หรือจะจำมันไว้เฉย ก็ได้ว่าชีวิตนี้เราเคยทำอะไรดี เพื่อตัวเอง เพื่อคนรอบข้าง หรือสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จอะไรเอาไว้บ้าง คิดไว้ทุกวัน หาสิ่งนั้นที่ทำทุกวัน แล้วทุกครั้งที่เราເครียດ วิตกกังวล ชีวิตหมดพลัง และไม่สามารถถอดตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นได้ ให้นึกถึงเ รื่ อ งเหล่านี้เอาไว้ มันจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในตัวเองขึ้นมา แล้วจะทำให้คุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมจัดการกับสถานการณ์นั้น ได้ดีขึ้น

4 ไม่มีอะไรยั่งยืน

เมื่อไรก็ตามที่เรายึดติดกับอะไรมาก เมื่อนั้นเองความเจ็ບปວด ความเ ศ ร้ า ความผิดหวังจะมาหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายึดติดกับพวกสิ่งของนอกกาย เราจะไม่มีวันใช้เวลากับมันอย่างเป็นสุขเลย เพราะมัวแต่กลัวว่ามันจะหาย มันจะพัง มันจะโดนขโมย และกฎข้อนี้ก็เกิດขึ้นกับทุกคนบนโลก เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคนอื่นหรือตัวเองมีความสุข ความสุขนั้นก็ไม่ได้อยู่ตลอด เช่นเดียวกันกับความทุกข์ด้วย มันจะมาแล้วมันก็จะไปเหมือนกันหมด ถ้าเข้าใจ เราจะเป็นคนมีสติ และสงบขึ้น

5 จำไว้เลยว่าคุณคือผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่าง

เรามีสิทธิ์ที่จะบังคับร่ า งกายเราทำทุกสิ่งได้ ตื่น เดิน วิ่ง กิน นอน และแน่นอนว่าอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกให้เกิດได้และกำหนดได้ เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ตรงหน้า เปรียบเทียบว่าฝ่ายตรงข้ามหยิบยื่นกล่องของขวัญมาให้ แต่พอเราเปิดแล้วมันคือก้อนพลังด้านลบ แทนที่เราจะรับมันไว้แล้วเอามาคิดเอามาเก็บเป็นปัญหา เราก็ ปฏิเสธมันเท่านั้น

5 ข้อที่น่าจะช่วยให้หลาย คนรู้จักการ ปล่อยวาง มากขึ้น ทิ้งท้ายไว้ให้เป็นข้ อ คิ ด สั้น ว่า ในทุกสถานการณ์เรามี 3 ตัวเลือกให้เลือกเท่านั้น คือ เอาตัวออกจากสถานการณ์นั้น เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น และยอมรับสถานการณ์นั้น แต่การจับจดมัวแต่เก็บมาคิด มาເครียດ มาโมโห ไม่ช่วยอะไร เอาล่ะ มาเริ่ม ปล่อยวาง กัน