แนะนำถ้าไม่อยากตกต่ำอย่าทำ 9 สิ่งที่ไม่ควรทำ

สิ่งที่ “ไม่ควรทำ” ในวันขึ้นปีใหม่

1 พูดจาไม่เป็นมงคล พูดจาหย าบคาย พูดโกหก ควรระมัดs ะวั งการใช้คำพูดที่มีความหมายไปในทางลบ หลีกเลี่ยงการโต้เถียง หรือคำที่เกี่ยวข้องกับการเจ็ບป่ ว ยหรือความต า ย

2 ทำในสิ่งที่ยุ่งย าก ซับซ้อน หรือไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 วัน

3 ทะเลาะวิวาท เบียดเบียน ล่วงเกิน สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น

4 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

5 ดื่มเที่ยว จนข า ดสติ

6 ทำร้ า ยสัตว์ ประจำนักษัตรปีเกิດ ของตนเอง (คนเกิດปีชวด ห้ามคร่าหนู หรือทำร้ า ยหนูในวันขึ้นปีใหม่)

7 ควรหลีกเลี่ยงการทำงานบ้านในวันที่ 1 ม.ค. เนื่องจากการทำงานบ้านเช่น การซักล้างหรือการปัดกวาดเช็ดถู จะเป็นการขับไล่ความโชคดีออกไป ดังนั้นการทำความสะอาดทุกอย่างควรเสร็จสิ้นภายสิ้นปีเท่านั้น

8 ไม่ควรสระผมหรือในวันสิ้นปีและวันเริ่มต้นปีใหม่ เนื่องจากการสระผม ถือเป็นการชะล้างความโชคดีที่กำลังจะมาถึงในศักราชใหม่ เเละ ตั ดผมก็ควรดูเวลาที่เหมาะสม

9 ไม่ควรใช้ของมีคม เช่น มีด กรรไกร หรือที่ ตั ดเล็บ ฯลฯ เพราะการกระทำของของมีคม ถือเป็นการ ตั ดสิ่งหรืออนาคตที่ดีที่จะมาถึงเช่นกัน

10 หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกssมเกี่ยวกับงานศ พ และการคร่าสัตว์ ตั ดชีวิต

11 ควรระมัดs ะวั งในการทำสิ่งใด ที่จะเกิດการสะดุด หรือทำสิ่งของตกแตก เพราะนั่นหมายถึงการนำความโชคร้ า ยเข้ามาให้ในอนาคต

สิ่งที่ “ควรทำ” ในวันขึ้นปีใหม่

1 ตื่นนอน ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ด้วยความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า (วันขึ้นปีใหม่ พระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 6.30 น.)

2 สวดมนต์ ไหว้พระ แล้วออกไปทำบุญใส่บาตร เพื่อสร้างบุญบารมีให้กับตนเอง แล้วอ ธิษฐ านจิต ขอพรในสิ่งที่เป็นไปได้ (ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้) เพียงข้อเดียว โดยยึดหลักธรรม อิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำให้สิ่งที่ขอไว้ประสบผลสำเร็จ

3ยืนรับแสงอาทิตย์ แรกของปีใหม่ สัก 10-15 นาที เพื่อเป็นการดูดซับพลังจาก๑วงอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดของระบบสุริยะ ในทางโหราศาสตร์ วันขึ้นปีใหม่ของทุกปี ดาวอาทิตย์จะโคจร อยู่ที่ราศีธนู ซึ่งเป็นภพศุภะ ของโลก (ภพศุภะ หมายถึง คุณงามความดี ความเจริญก้าวหน้า ) ดังนั้นการรับแสงอาทิตย์ย ามเช้า ในวันขึ้นปีใหม่ เท่ากับเป็นการเพิ่มพลังชีวิต และนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองให้กับตนเอง ขจัดความหม่นหมอง มืดมัวให้ออกไปจากตัว (ถึงแม้ใน๑วงชะตาของบางคน ดาวอาทิตย์อาจจะเป็นเจ้าเรือน อริ มรณะ วินาศ หรือเป็น กาลี ตามความคิดของผมนั้น ก็ยังเห็นว่าผู้ที่รับแสงอาทิตย์ ยังคงได้รับพลัง และผลดีของ ดาวอาทิตย์ ในภพศุภะของโลก อยู่ดี)

4ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 3 มื้อ ,โอ่งน้ำต้องเติมน้ำให้เต็ม ,ถังข้าวสารต้องเติมข้าวสารให้เต็มถัง ,กระเป๋าสตางค์ควรมีเงินติดกระเป๋ามากกว่าปกติซักหน่อย เพื่อเป็นเคล็ดว่าให้ปีใหม่ เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ร่ำຣวຢมั่งคั่ง

5สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว พาลูกหลาน ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที และขอพรจากท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

6 มองโลกในแง่บวก มีสติ รอบคอบ ทำตัวให้มีความสุข ยิ้มเข้าไว้ หัวเราะบ่อย เป็นการกระตุ้นให้ดาวศุกร์ (หมายถึง การเงิน ความรัก) ทำงาน ซึ่งจะทำให้มีโชคดีด้านการเงิน และความรัก

7 เข้าวัดทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรมหรือฟังพระธรรมเทศนา เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส

8 ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับกิจกssมต่าง ที่ได้ทำมาตลอดทั้งปี ว่ามีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด หากมีสิ่งคั่งค้างก็ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แต่หากใครมีเ รื่ อ งบาดหมางหรือขุ่นเคืองกับผู้ใด ก็ให้ถือโอกาสนี้ให้อภัยซึ่งกันและกัน เริ่มสานความสัมพันธ์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยดี

9 ในวันทำงานสุดท้ายของปี หัวหน้าและพนักงานควรพูดแสดงความรู้สึกขอบคุณในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่วนใครที่งานกองเต็มโต๊ะคงต้องเร่งสปีดสะสางให้เรียบร้อยก่อนหยุดสิ้นปี รวมทั้งจัดโต๊ะทำงานเก่าให้เหมือนใหม่ สะอาดสะอ้านน่าใช้งานต้อนรับ

สำหรับคำแนะนำข้างต้นนั้น ยังสามารถนำไปปรับใช้กับวันสำคัญอื่น ก็ได้ อย่างเช่น วันเหมายัน ,วันไหว้ขนมอี๋(ขนมบัวลอย) ของคนจีน หรือ วันเกิດ เป็นต้น