ถ้าวันนึงฉันใจร้ า ย ให้รู้ไว้ฉันเคยใจดีที่สุดแล้ว

บางครั้งนั้นการที่เราใจร้ า ย อาจเป็นเพราะว่าเราเคยใจดีมาก่อน

แต่เพราะว่าการใจดีของเรานั้น มันทำให้เราถูกเอาเปรียบ

ถูกทำให้เสีຍใจ เพราะฉะนั้นเราเ ล ยจำเป็นที่จะต้องใจร้ า ย

คนใจร้ า ยบางคนเขาก็มีสาเหตุและมีเหตุผลของเขา ไม่ใช่ว่าเขาเกิດมา

เขาก็เป็นคนใจร้ า ยเ ล ย ก็ใช่เ รื่ อ ง อาจเพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่ใจดีมาก่อน

แต่เพราะความใจดีนี่แหละ ที่ทำให้เขาต้องเสีຍใจ และนั่นจึงทำให้เขา

ต้องกลายเป็นคนใจร้ า ย ในสายตาของคนอื่น

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะหาว่าใครใจร้ า ยกับเรา เราก็ต้องดูก่อนด้วยว่า

เพราะอะไร ทำไมเขาถึงใจร้ า ยนัก เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้

อาจเพราะว่าความใจดีนี่แหละ ที่ทำให้เขาต้องเสีຍใจ ทำให้เขาต้อง

เจออะไรແย่ ทำให้เขาต้องตั ดความใจดีนั้นทิ้งไป

เพราะบางคนในสังคมสมัยนี้ เห็นคนใจดี แทนที่จะเกรงใจกลับ

คิดเอาเปรียบ หรือเห็นแก่ตัวใส่ คนที่เขาใจดีเขาก็ท้อ ก็หมดหวัง

ไม่อย า กที่จะเป็นคนใจดีกันสักเท่าไหร่ เพราะหากเป็นคนใจดี

คนที่อาจจะต้องเสีຍใจแลพลาดมากที่สุดก็คือตัวของเขาเอง