อายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตบั้ นปลาย ให้สุขได้อย่ างไร หากทำได้จะดีมาก

ในปัจจุบันโ ล กของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมากในหลายประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและเราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอดไป เมื่อเราแ ก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ชราและเราจะทำอย่ างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1.ใจกว้างแ ก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากนักเปิดใจให้กว้างอย่ างกินอะไรก็กิน (s ะวั งปัญหาสุขภาพด้วย) อย ากใส่อะไรก็ใส่อย่ า ถามคุณค่าไม่ต้อง กลั ว การใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

2.ชีวิตที่มีสีสันทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวาทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสียงเพลง หากิจ ก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบเต้นรำอย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทิ้งปัญหาและความทุ กข์ออกไป ทำตัวเองให้มีความสุข

3.อยู่ด้วยตัวเองคนเราเมื่อแ ก่ตัวลงก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแ ก่ตัวไปฝากไว้กับเขา ลูกก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความกดดัน ให้แ ก่พวกเขาคุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูด

เ รื่ อ งที่ไม่ควรพูดทำให้ไม่มีความสุขสู้อยู่ที่บ้านของคุณเองใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข เรียบง่ายไปในแต่ละวันด้วยเงินเก็บของคุณตั้งแต่หนุ่มสาวอย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูกแต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูกก็จะรู้ว่ามันย าก ไหนเอง

4.สุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีและร่ า งกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งแ ก่ตัวยิ่งสำคัญเพียง สุขภาพแข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับเพียงพอ เดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นต้องรั ก ษ าสุขภาพดูแลตัวเองให้มากขึ้นสนใจเ รื่ อ งของผู้อื่น ให้น้อยลงอ อ ก กำลังกายและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

5.ไ ร้ความกั ง ว ลใช้ชีวิตอย่ างไร้กั ง วล เ รื่ อ งของลูกอะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรที่อยู่น อ ก เหนือหรือลูกไม่ต้องการให้คุณช่วยก็ไม่จำเป็นต้องกั ง ว ล

เดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกรำค ายไปเสี ยอีกเ รื่ อ งของพวกเขาอย่ าเข้าไปก้าวก่ายคนเราแ ก่แล้วจัดการเ รื่ อ งของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่ งปัญหา ของผู้อื่นยิ่งยุ่ งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบ าก

6.ไม่ทวงบุญคุณคนเราเราเมื่อแ ก่ตัวไปแล้วอย่ าเอาเ รื่ อ งเล็กน้อยมาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทำดีกับคุณไหมก็ปล่อยผ่านไป คุณ รู้เพียงตัวคุณก็พอเช่น ถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวันแล้วบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบ าก ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหาข้ออ้างหาวิธีปฏิเ ส ธก็พอ

ที่มา : deejaiplus