คนเกิດวันไหน ๑วงชะตาดี มีบุญวาสนา จะมีทรัพย์มาก เปิด๑วงตามวันเกิດทั้ง 7 วัน

คนเกิດวันไหน? ๑วงชะตาดี มีบุญวาสนา จะมีทรัพย์มาก จะพาเพื่อนไปหาคำตอบพร้อมกัน จากตำราทำนาย๑วงชะตาของคนที่เกิດวันต่างแบบโบราณ ที่ได้เผยบุญวาสนา จุดเด่น จุดด้อย และลักษณะนิ สั ยของแต่ละวันเกิດ พร้อมกับชี้แนวทางการใช้ชีวิตให้ดีเฮง เงินทองไหลมาเทมา ดังนี้

วันอาทิตย์

นิ สั ยของคนเกิດวันอาทิตย์

คนเกิດวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมี๑วงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนาดี ๑วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มี ทรัพย์มีบริวารมาก
แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิດวันอาทิตย์ ๑วงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอ

อุปนิ สั ย

เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ย ามตกต่ำ ก็ไม่หวั่นไหว

มีความทะเยอทะย านสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง รักอิสระ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม ประจำใจ ปัญญาดี อ่อนไหว ใจร้อน รักศักดิ์ศรี รักเกียติ มาก

เกิດตอนเช้า ต้องดิ้นรนอยู่เสมอ ต้องสู้ด้วยความอดทน และ ทำงานจึงจะก้าวได้อย่างมีเกียติ เกิດตอนกลางคืน มักเป็นคนสุภาพดี หาญกล้า เชื่อมั่นในตัวเอง ตั ดสินใจเร็ว ปราดเปรียว มีคุณธรรม แต่บางคน ใช้เงินเก่งมีเท่าใดหมด ใจเด็ดเดี่ยว

เพิ่มเติม คนเกิດวันอาทิตย์นั้นต้องผิวดำแดงจึงจะเหมาะสม แต่ถ้าผิวขาว หรือขาวเหลือง ต้องหน้าผากกว้างจึงจะถือว่าเป็นมงคลดี

วันจันทร์

คนเกิດวันจันทร์ มีเสน่ห์ เป็นศรีแก่ตัวเอง ย ามที่ตกทุกข์มักจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่เสมอวาสนาดี

นิ สั ยคนเกิດวันจันทร์

มีความอ่อนหวานอ่อนโยน พูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดี อารมณ์แปรปรวนง่าย แม้อ่อนโยน แต่โมโหร้ า ย แต่ก็หายได้เร็ว รสนิยมดีทั้งด้านการแต่ง กายและ ด้านอื่น เป็นคนเจ้าระเบียบ แต่รู้จักคิด มีความรอบคอบ สุขุม และ มีความประนีประนอมนุ่มนวลไม่ก้าวร้าว เป็นคนใฝ่ความรู้ มีปัญญาดี ในฝักใฝ่การบุญสุนทาน รักครอบครัว มุ่งมั่นอดทน ช่างคิดฝัน หวั่นไหวง่ายแต่ก็เข้มแข็ง สุขภาพไม่ค่อยดี มักเจ็ບป่ ว ย จนวันกลางคนล่วงไป แล้วอาการป่ ว ยจะดีขึ้น หมั่นทำบุญ ทำทาน โ ร คภัยต่างจะหาย และเบาบางลง

แต่คนเกิດวันจันทร์ชะตาชีวิตมีอยู่ 2 กรณี

  1. เกิດข้างขึ้น ๑วงชะตาจะยิ่งรุ่งโรจน์สดใส วาสนาดีมาก
  2. เกิດข้างแรม จะอาภัพคู่ วาสนาน้อยกว่าข้างขึ้น

เพิ่มเติม คนเกิດวันจันทร์ ต้องs ะวั งเกี่ยวกับความคิด หรือการคิดมาก ควรผ่อนคลายความตึงເครียດกับเ รื่ อ งเล็ก น้อย เสียบ้าง
และอย่างเก็บเอาเ รื่ อ งเล็ก น้อยมาคิด

วันอังคาร

นิ สั ยคนกิดวันอังคาร

๑วงชะตามักโลดโผน และ มักมีประสบการณ์มาก ในชีวิต มักจะมีเกียรติยศ

อุปนิ สั ย

จิตใจกล้าแกร่ง ไม่หวาดเกรงใคร เป็น นักต่อสู้ ใจนักรบ โมโหร้ า ย ใจร้อนวู่วามไม่ยอมคน ชอบมีเ รื่ อ งขั ด แ ย้ ง ใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา
มานะบากบั่น ชอบ เ สี่ ย ง อดทนดี ดื้อดึง เชื่อแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ ดุดัน ตั ดสินใจเร็ว เป็นคนตรง ขวานผ่า ซาก จริตมาย า ไม่เป็น ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ขยันบากบั่น แต่ชอบงานสบาย

หากคนเกิດวันอังคารเป็นผู้ชายจะมีวาสนาดีกว่าผู้หญิงวันอังคาร และถ้าชายหรือหญิงที่เกิດวันอังคารนั้น เกิດใน เดือนเมษายน หรือเดือนพฤศจิกายน จะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นมาก แต่สุขภาพ ไม่ค่อยดีนัก และจะมีความอดทนมากกว่าคนวันอังคารในเดือนอื่น

เพิ่มเติม คนเกิດวันอังคาร มักจะถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ และเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ แต่มักจะเป็นข้อเสียที่จะทำให้เกิດการทำอะไรก็ตามผิดพลาดได้ คนเกิດวันอังคารถึงแม้จะเชื่อหรือฟังคนอื่น พูด บอก สอนอย่างไรก็ตาม แต่พอกลับไปแล้วก็จะเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว ดังนั้น ต้องแก้การเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียว แล้วมาสนใจกับคำสอน หรือทางชี้แนะของคนอื่น

วันพุธกลางวัน

นิ สั ยคนเกิດวันพุธกลางวัน

มี๑วงชะตาสดใส เจริญก้าวหน้าได้เพราะมีปัญญาดีไม่ค่อยตกระกำลำบากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมอ

อุปนิ สั ย

เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือ ธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

ส่วนถ้าคนวันพุธ เกิດเดือนมิถุนายน จะเป็นคนพูดหวาน คารมดีมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าเกิດเดือนกันย ายน จะไม่ ค่อยรอบคอบนัก แต่ก็มีปัญญาดี ไหวพริบดี แต่ถ้าเกิດในวันพุธที่มีดาวไม่ดีมาทำให้เสีย๑วงก็ จะเป็นคนพูดจา มีมาย ามีเล่ห์เหลี่ยม ไม่จริง ใจ ชอบการโกหก เพื่อประโยชน์ของตัวเอง เพิ่มเติม คนเกิດวันพุธกลางวันอุปสรรคจะน้อยกว่าคนเกิດวันพุธกลางคืน และต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตน
เพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิດการไม่สมหวังในความรักได้ ส่วนเ รื่ อ งโชคชะตาอยู่ในเกณฑ์ดี

วันพุธกลางคืน

นิ สั ยคนเกิດวันพุธกลางคืน

คนเกิດวันพุธกลางคืนมักมีชะตาอาภัพ แม้มีบุญวาสนาดี เจริญ ก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปสรรคปัญหาบ่อย มี เคราะห์ร้ า ยบ่อย วิธีแก้ หมั่นทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นประจำ

อุปนิ สั ย

มีจิตใจห้าวหาญ ก้าวร้าว กล้าสู้กล้า เ สี่ ย ง ใจนักเลง ถ้าไม่ฝักใฝ่ทางธรรม ยึดถือคุณธรรม ก็จะไปในทางอบายมุข อย่างหมกมุ่น เป็นคนชอบความสงบ ไม่ชอบวุ่นวายกับใคร สติปัญญาดีเลิศ แต่เป็นคนที่งมงาย ย ากที่จะเปลี่ยน ความคิดได้เอง แต่เชื่อคนคอยยุยง หรือพร่ำชี้แนะ ไม่ค่อยใฝ่หาความรู้ เก็บเงินไมได้นาน เป็นคนอวดรู้ คิดเล็กคิดน้อย คิดการณ์ไม่ย าวไกล มักเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน ไม่ซื่อตรงนัก หากเกิດวันพุธกลางคืนในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีฐานะดี มีคนสนับสนุนส่งเสริมเสมอ แต่เป็นคนที่เจ้าชู้มาก มีความรูดี แต่ชอบเอาเปรียบคนอื่น

เพิ่มเติม ๑วงแข็งโชคลาภดี แต่เป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมาก และทำให้ผิดหวังเ รื่ อ งความรักได้หลายครั้งต้องs ะวั งตรงนี้เป็นอย่างมาก
เป็นคนเจ้าชู้ และชอบความสบาย แต่อย่างไรก็ดี ถ้าสร้างกssมดี และความดีไว้มาก จากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกssมดีในทางบวกได้กลับกันครับ

วันพฤหัสบดี

นิ สั ยคนเกิດวันพฤหัสบดี

คนเกิດวันพฤหัสบดีนี้เป็นคนมีบุญ มี๑วงชะตาดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญหาเ รื่ อ งคู่ครอง หรือ ไม่ก็อาภัพ

อุปนิ สั ย

เป็นคนชอบการศึกษาเล่าเรียน ชอบธรรมะ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคง ยึกถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม เด็ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง มีสัมผัสพิเศษ หรือ ญาณหยั่งรู้ล่วงหน้า ชอบเ รื่ อ งเร้นลับ เป็นคนเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน พูดจริงทำจริง แต่เป็น คนขี้ใจน้อย ยึด มั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี โกรธแล้วใจร้ า ยใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวง แต่ทำอะไรรอบคอบ

คนเกิດวันพฤหัสบดี ถ้าเกิດตรงกับ เดือน ปี เสียแล้ว ก็จะมีนิ สั ยเป็นคนที่ดีแต่ภายนอก จิตใจไม่ดี มักอวดอ้างความสามารถ ไม่ค่อยมีวินัยในตนเอง

ถ้าเกิດวัน พฤหัสบดี ใน เดือน ธันวาคม และมกราคม เป็นคนใจร้อน แต่จะมีความรู้ความสามารถ ในด้านวิชาการสูง ถ้า เกิດเดือนมีนาคม จะเชี่ยวชาญทางศาสตร์ลึกลับ จะได้ดีในทาง ศาสนา และเป็นคนใจเย็นทำอะไรรอบคอบอยู่เสมอ

เพิ่มเติม คนเกิດวันพฤหัสบดีมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ คือดี และไม่ดี เพราะถ้าตรงกับเดือน ปีเกิດดี ช่วยส่งเสริมกันก็จะเป็นคนที่ดี
แต่กรณีที่ไปตรงกับเดือน ปี ที่ไม่ต้องโฉลกกันก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไปได้ครับ แต่เท่าที่เจอมายังมีน้อยกว่าคนที่ ตรงกับเดือน ปีเกิດที่ดี

วันศุกร์

นิ สั ยคนเกิດวันศุกร์

คนเกิດวันศุกร์เป็นเทพแห่งความรัก คนเกิດวันศุกร์มักมี๑วงชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะกssมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิດมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกssมจะดีขึ้นกว่าเดิม

อุปนิ สั ย

เป็นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรีย์ มีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน รักเรียน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบน้อม อ่อนโยน ต่อผู้อื่น เป็นคนเจ้าชู้ฝักใฝ่โลกีย์ ชอบการบันเทิงเริงใจ ขยันในการทำงาน ซื่อตรง ไม่เคยคดโกงเอาเปรียบ ใคร รู้จักอดออม แต่ตัวรสนิยมสูง ชอบความสงบเยือกเย็น สุขุม กตัญญูรู้บาปรู้บุญ มีความอดทน รู้จักประมาณตน ไม่โลภ จิตใจอารี แต่มักขี้บ่น และเป็นคนคิดมาs ะวั งเ รื่ อ งความคิด กับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ ง ให้ผ่อนคลายลงบ้าง แล้วจะดี

เพิ่มเติม คนเกิດวันนี้ต้องs ะวั งอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิด ความรัก และการยึดติด ตัวพวกนี้ละจะเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมาก

จากการได้ให้คำปรึกษากับคนเกิດวันนี้มาหลายคนแล้วพอว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่คิดมาก กับเ รื่ อ งเล็กน้อย หรือชอบเอาเ รื่ อ งเก่า มาคิดแล้วคิดอีก ทั้งนี้ ได้ชี้แนะว่าถ้าคนเกิດวันศุกร์สามารถหยุดกับความคิดเ รื่ อ งเล็กน้อยได้แล้วละก็ ความสุข และความสงบก็จะเกิດขึ้นมาก เพราะหลายคนเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วได้ผลดีผมก็ขอแนะนำให้ทุกคนรู้ครับ

1.ต้องs ะวั งเ รื่ อ งความคิด การยึดติดเ รื่ อ งวัตถุ ถ้าถามว่าจะs ะวั งอย่างไรคงตอบได้ว่า ความหยุดอยู่ถึงความพอดี มีแล้วหยุดเพิ่ม ใช้ที่มีให้หมดก่อนแล้วค่อยเพิ่มหาใหม่

  1. การนอน (บางคน) มักคิดมากก่อนนอน (ทุกเ รื่ อ ง) เราต้องตั่งจิตว่า ถึงเวลานอนแล้วนอน ตื่นแล้วค่อยคิดต่อ พย าย ามท่องให้ได้บทนี้สำคัญมาก จะเป็นการฝึกไปในตัวของคุณเอง ถ้าทำเป็นประจำแล้ว คราวนี้คุณจะเป็นคนที่นอนหลับง่ายอย่างแน่นอน วิธีนี้สามารถใช้ได้กับคนนอนไม่หลับหรือคนที่คิดมาก (ช่วยบอกต่อด้วยครับ)

วันเสาร์

นิ สั ยของคนเกิດวันเสาร์

คนเกิດวันเสาร์มักมี๑วงชะตาแข็ง แม้ช่วงใด๑วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ า ยก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

อุปนิ สั ย

มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรี ของตน และไม่เคยคิดเอาเหรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง และเป็นคนเสียสละ จิตใจเด็ดเดี่ยวย ากแปรเปลี่ยน โกรธย าก แต่ถ้าได้โกรธ จะโกรธนาน เป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่าย มีความรู้ดี ชอบความมั่นคง ไม่ช่างพูด การจะทำอะไรก็ตามมักจะคิดก่อน ตั ดสินใจทุกครั้ง ถือเหตุผลเป็นหลักสำคัญ เจ้าชู้ แต่ไม่แสดงออก นิ สั ยเข้มงวด ไม่เหลวไหล ไม่ชอบເເค้นเคืองใคร ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ

เพิ่มเติม คนเกิດวันนี้แล้วส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคน๑วงแข็งมากในจำนวนปีเกิດทั้ง 7 วัน

ข้อเสียของคนเกิດวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง ทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ แต่อย่างไรก็ดีคนเกิດวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว