หมอมนูญ เผยพบเชื้อโ ค วิ ดฟักตัวในอากาศ มีชีวิ ตถึง 3ชม. ลอยติด50-60คน

เผยความร้ า ยกาจโควิดลอยในอากาศ – นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางโ ร คระบบการหายใจ โรงพย าบาลวิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กถึงข้อมูลล่าสุดเตือ นเ รื่ อ งการแพร่กระจายของเชื้อโควิ ด-19ว่า

มีข้อมูลล่าสุดสนับสนุนว่าผู้ป่ ว ยโควิ ด-19 ระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไ ว รั สทางอากาศ airborne transmission ไม่ต่างจากวัณโ ร ค ขณะร้องเพลงร่วมกับผู้อื่น
สื่ออเมริกาลงข่าว กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์แห่งหนึ่งที่รัฐวอชิงตัน(ดูรูป) จำนวน 45 คนจาก 60 คน ติดเชื้อไ ว รั สโควิ ด-19 และเสียชีวิ ต 2 คนภายใน 3 สัปดาห์ ทั้งที่ทุกคนที่มาร้องเพลงเป็นเวลา 2 ชั่ วโมงครึ่ง วันที่ 10 มี.ค. ไม่มีใครไอ ไม่มีใครป่ ว ย

พวกเขาป้องกันตัวเองทุกอย่าง ล้างมือ ยืนรั กษ าระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่แตะตัวหรือแตะต้องสิ่งของอะไร แต่ปรากฏว่าเมื่อสมาชิกนักร้องกลุ่มนี้แยกย้ายกันกลับบ้าน บางคนเริ่มไม่สบายจนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ถึง 45 คนและป่ ว ยเสี ย ชีวิ ตไป 2 คน

แสดงว่าขณะที่คนที่อยู่ในระยะฟักตัว ร้องเพลงเปล่งเสียงสูงออกมามีละอองฝอย (droplet nuclei) ฟุ้งกระจายออกมา เป็นละอองฝอยขนาดเล็ก ไม่ใช่น้ำลายหรือเสมหะ ละอองเล็กขนาดต่ำกว่า 5 ไมครอน ล่องลอยไปในอากาศ ทำให้คนที่อยู่ห่างออกไปไกลก็ติดเชื้อได้ ไม่ใช่จากการไอจามรดกัน การสัมผัสเนื้อตัวหรือสิ่งของร่วมกัน
จำกรณีของป้าประเทศเกาหลีใต้ที่ไปร้องเพลงในโบสถ์เมืองแทกูได้ไหม รายนั้นก็เป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ แพร่เชื้อให้กับสมาชิกของโบสถ์ที่ร่วมร้องเพลง 40-50 คนผ่านการเปล่งเสียงร้องเพลงเช่นกัน

หรือกรณีสนามมวยลุมพินีของไทย ก็มีการวัดไข้ และล้างมือทุกคนก่อนเข้าชมมวย เซียนมวยคงอยู่ในระยะฟักตัวคนหนึ่ง ตะโกนส่งเสียงเชียร์แล้วมีละอองฝอยออกมาล่องลอยไปติดคนอื่น 50-60 คน แสดงให้เห็นถึงความร้ า ยกาจของเชื้อไ ว รั สตัวนี้ เชื้อโควิดติดต่อกันง่าย และอันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่หลายเท่า
ปัจจุบันมีหลักฐานจากการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทย าศาสตร์แล้วว่าเชื้อไ ว รั สโควิ ด-19 สามารถล่องลอย มีชีวิต อยู่ในอากาศนานถึง 3 ชั่ วโมง

ต่อไปนี้ถ้าต้องร้องเพลง ตะโกนเชียร์กีฬา และมีคนอยู่ด้วยกันหลายคน คนที่ร้องหรือตะโกน ต้องใส่หน้ากากอนามัย เพราะอาจอยู่ในระยะฟักตัวโดยที่ตัวเองไม่รู้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศให้กับผู้อื่นเป็นวงกว้าง