สาวน้อยพย ากรณ์ เชื้อจะหาย

<–mvp-post-feat-img–>

นักพย ากรณ์สาวน้อย อินเดียวัย 14 ปี เผย ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wicha Surapat ได้โพสต์ภาพนักพย ากรณ์สาวน้อยชาวอินเดีย วัย 14 ปี ที่พย ากรณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด ซึ่งในก่อนหน้านี้ lด็กคนนี้ ก็เคยได้พย ากรณ์ถึงเ รื่ อ ง ราคาทอง และ เงินของอินเดีย ได้อย่างแม่นยำ ในโพสต์ได้ระบุว่า

“สาวน้อยอินเดีย ที่ทำนายด ว งดาว ได้แม่นยำมาก เ รื่ อ งไวรัสจะແย่ที่สุดวันที่ 31 มีค. และ1 เม.ย.และ จะค่อยคลี่คลาย และหายไปในเดือน พค. วันนี้และพรุ่งนี้ระวังอย่าออกไปไหน รุ นแร งที่สุด เพราะดาวต่าง มารวมตัวกันการระบาด ของโคโรน่าไวรัส จะปิดฉากลงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ตามคำทำนายของ lด็กชายชาวอินเดีย ที่ได้ทำนายระยะเวลาของการเกิดการระบาด ไว้ถูกต้อง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว Abighya Anand ชาวอิน เดี ย อายุ 14 ได้กล่าวไว้ว่าชาวโลก จะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหัส ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2019

ในช่วง 6 เดือนนี้ ชาวโลก จะเจอกับการแพร่กระจายของเชื้อโ รค ที่จะสร้างความตึ งเครี ยด ให้กับคนทั้งโลก และในวันที่ 31 มีนาคมจะเป็นเวลาที่เป็นจุดสูงสุด ของการระบาด และการระบาดนี้ จะคลี่คลายลงในวันที่ 29:พฤษภาคม และชาวโลก จะสามารถจัดการรับมือกับโ ร คนี้ได้

Anand เป็นผู้ที่มีชื่อเสีຍง เ รื่ อ งการพย ากรณ์ตั้งแต่ยังน้อย เคยทำนายเ รื่ อ งราวต่าง ไว้อย่างแม่นยำหลายครั้ง เช่น ราคาทองคำ และเงินของอินเดีย เขากล่าวว่า coronavirus เป็นสงครามของชาวโลก สงครามระหว่าง ไว รั สกับมนุษยชาติ และเหตุผลที่ Anand ชื่อว่า วันที 31 มีนาคม จะเป็นวันที่เ ล วร้ า ยที่สุด เพราะเป็นเ รื่ อ งของด ว งดาว ดาวอังคารจะโคจรมาพบกับดาวเส า ร์ และดาวพฤหัส โคจรพบกับด ว งจันทร์ และดาวราหู ซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งทีอยู่ทางทิศเหนือของด ว งจันทร์

ปรากฏการณ์นี้ ไม่เกิดได้ง่าย ในทางโหราศาสตร์ เชื่อว่า ดาวอังคาร ดาวเส า ร์ และดาวพฤหัส เป็นดาวที่ทรงพลังที่สุด เพราะดาวทั้ง 3 ด ว งเป็นวงแหวนรอบนอก ของระบบสุริยะ เมื่อดาวสามด ว ง โคจรมาพบกัน พลังของดาวทั้งสามด ว ง ที่มีผลต่อโลก จึงมีกำลังมหาศาล และ เมื่อดาวราหูโคจรมาพบกับด ว งจันทร์ ก็มีพลังมากเช่นกัน ด ว งจันทร์ ถือเป็นดาวเคราะห์ที่กระจายของเหลว ส่วนดาวราหูถือเป็นดาวเคราะห์แห่งการติดต่อสื่อส า ร

ในส่วนของการกระจายของเหลว Anand กล่าวไว้ว่า ในข่วงนี้ จะมีอากา ร ไอ หรือจามตลอดเวลา ทำให้มีการกระจายตัวของเชื้ อโ ร ค จึงเป็นเ รื่ อ งสำคัญ ของการรั กษ าระยะห่าง social distancing ในช่วงนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน และในวันที่ 29 พฤษภาคม นักพย ากรณ์ท่านนี้ มีความเชื่อว่าแกนกลางจะแตก ทำให้ชาวโลกสามารถจัดการการรับมือ เรืองนี้ได้

เสาวน้อยอินเดียมหัศจรรย์ Abighya Anand อายุ 14 ปี ได้ทำนายว่า โลกจะเจอมหันตภัย โ ร คระ บา ดตั้งแต่เดือน November 2019 จ นถึงจุดไคลแมกซ์สูงสุด ในวันที่ 31 March 2020 แล้วจะลดลง ให้ควบคุมได้จ นหมดไปในวันที่ 29 เดือน May 2020

ส่วนเศรษฐกิจทั่วโลก จะถอยหลังอย่างรุ นแร ง ไปจ นกว่าจะฟื้นในเดือน November 2021

ก็ลองฟังหูไว้หูครับ ที่ได้ระบุไปทั้งหมดด้านบน นักพย ากรณ์ในวัย 14 ปี ได้เคยทำนายเ รื่ อ งนี้เอาไว้นานมากแล้ว ซึ่งจะสังเกตได้ จากคลิปวิดีโอด้านล่าง ที่ถูกอัพโหลดไว้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ปี 2019

ทั้งนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า นนะคะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ นเราควรตั้งมั่นในความดี หมั่นทำบุญรั กษ าศีล 5 ไม่ต้องทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเอง ถึงแม้ว่าไม่ได้ช่วยใครแต่ไม่ออกจากบ้านก็ถือเป็นการช่วยมนุษย์โลกด้วยกันแล้วค่ะ
คลิป

ที่มา https://bit.ly/2URc2hM

<–mvp-post-tags–>
<–posts-nav-link–>
<–mvp-org-wrap–>