หนี้สินล้นพ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เเล้วชีวิตจะดีขึ้น รุ่งเรือง

หนี้สินล้นพ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เเล้วชีวิตจะดีขึ้น รุ่งเรือง

เพื่อน คนไหน ที่มีหนี้สิน ไม่มากก็น้อยพอสมควร ตามกำลังของแต่ละคน และกำลังหาทางปลดหนี้ของตนอยู่

แต่มีความเชื่อต่อกันมาว่า หากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อย า กปลดหนี้ ต้องขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระหนี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือ

ในเ รื่ อ งของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจีน

จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า

เมื่อครั้งเสีຍกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียง

จะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากชนชาวไทย

ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่อว่า บารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ในเ รื่ อ งการค้าขาย การเรียนการง า นหนี้สินจากการค้าขาย

นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเ รื่ อ งค้าขายการเรียนการง า นอีกด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน

ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรั กษ าแผ่นดิน

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืњใหญ่จำลอง

2. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

3. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4. โปรดเสีຍงประทัด และเสีຍงปืњ

5. ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจ น ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

6. พระกระย าหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวห มูบายศรี และซาแซ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางIIจ้งแล้ว กราบขอพระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช

ให้ท่องนะโม 3 สามจบ

อาราธนา ด ว ง พระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

แหล่งที่มา: deejunglife