หากใจกว้างมาก โลกย่อมกว้างตาม

ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

บุคคลในกะลา มักแปรเปลี่ยนเจตนาของผู้อื่น ให้ไปในทางที่ผิดเสมอ

เป็นอีกหนึ่งบทความดี ที่อย า กให้ทุกคนได้อ่ า นสำหรับเราทุกคน ล้วนแล้วมีความคิดที่แตกต่าง ต่างคน ก็ต่างมุมมอง ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

ข้ อ คิ ด เต ือนใจนี้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ลืมว่า ควรดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้าง และมีความสดใสอยู่เสมอ

ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ

คนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ดีอยู่เสมอ

สำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแคบ หรือ ใจกว้าง

คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือน ผักหญ้า คุณก็ถูก ผักหญ้าปกคลุม ก็ไม่ต่างกับกระถางหญ้า

คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดา คุณถูกของล้ำค่าปกคลุม คุณก็คือพานใส่เพชรนิลจินดา

ชีวิตคนเรา ต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่น ชื่นชมในข้อดี ลืมข้อด้อยของเขา

ถ้าเรารู้จักเหตุ ก็สร้างเหตุขึ้น ผลมันก็เกิດตามมาเอง แต่คนเราไม่ทำอย่างนั้น ส่วนมากต้องการสิ่งดี แต่ไม่สร้างความดี มันจะเกิດมาจากไหนได้ มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละ เมื่อได้สิ่งไม่ดี ใจมันก็เกิດเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาทันที

ฝึกให้ตัวเองพอใจกับสิ่งที่มี

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรก็หัดพอใจกับมัน

นาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน

ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก

เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก “ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรมากกว่าการหาเงิน”

มุมมองที่เรามีต่อผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิดที่เราเลือกใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ในชีวิต คือสิ่งที่กำหนดขนาดความสุขของชีวิตเรา

ลองฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในมุมบวก ฝึกใจให้เปลี่ยนความคิดและลองทำตาม 5 แนวคิดนี้ รับประกันได้เลยว่าทำแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะ

  1. เลือกมองอะไรในมุมกว้าง มองเ รื่ อ งต่าง แบบภาพรวม อย่าเลือกใส่ใจ จุดด่างเล็ก จนสร้างปัญหา

เพราะบางทีจุดด่างมันเล็กนิดเดียวแต่เรากลับไป เลือกให้ค่าให้ความสนใจหงุดหงิดกับตำ หนิเล็ก จนทำให้รอยดำที่แทบมองไม่เห็นขย ายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเกินจริง

ซึ่งเจ้ารอยดำนี้ก็เปรียบเหมือนเ รื่ อ งไม่ดีที่เราต้องหัดปล่อยผ่าน หยุดให้ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่สร้างความหงุดหงิด

เลือกมองไปที่ภาพรวมให้เห็นในสิ่งที่จำเป็นกว่า หรือโอกาสที่จะขจัดปัญหาเ รื่ อ ง แ ย่ ให้มันหมดไป

  1. ปล่อยวางได้ก่อนแล้วใจจะเป็นสุข ปล่อยก็เบา เ รื่ อ งจริงที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ เพราะถือไว้มากก็ต้องหนักกว่าปล่อยวาง

ฉะนั้น เมื่อล้มเหลวหรือผิดพลาดต้องรีบลุกยืนใหม่ให้เร็ว เริ่มใหม่ให้ไว โอกาสมีอยู่เสมออย่ามัวเสียเวลานานไปกับการนั่งเสียดายบ่นถึงเ รื่ อ งเก่าที่ผ่านไปแล้ว

เพราะไม่สร้างประโยชน์หรือคุณค่าอะไรให้กับชีวิต อยู่กับปัจจุบันปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่ให้เร็ว คุณก็จะหลุดพ้นและมีความสุขได้ไวขึ้นเท่านั้น

  1. ชีวิตมันสั้นอย า กทำอะไรต้องรีบทำ อย่ายึกยักหาข้ออ้างไม่ลงมือ ทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุข รีบลงมือทำให้ต่างเพื่อให้ชีวิตเกิດการเปลี่ยนแปลง

อย่างถ้าเ บื่ องานที่ทำอย า กมีอิสระในการทำงาน ก็ต้องรู้จักวางแผนออมเงินเตรียมพร้อมไว้สำหรับการลงทุน

มองหาช่องทางในการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาทักษะใหม่ ให้ตัวเองอยู่เสมอ เมื่อคิดเปลี่ยนเริ่มต้นลงมือทำ แล้วเราก็จะมองเห็นว่า มีโอกาสอยู่มากมาย

หนทางใหม่ จะเปิดออกให้คุณพบเจอ และเมื่อถึงจังหวะที่ใช่ คุณก็จะได้เลือกทำตามแบบที่อย า กทำ หลุดพ้นจากสิ่งจำเจที่ยิ่งทำก็ยิ่งลดความสุขของตัวเองลง

  1. กล้าปฎิเสธหัดเกรงใจคนให้น้อยลง โดยเฉพาะเ รื่ อ งที่ไม่ควรเกรงใจ อย่าไปตกปากรับคำ “ได้ครับ ได้ค่ะ” ช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอ

เพราะถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้จะยิ่ง แ ย่ หนักเพิ่มความເครียດสะสมให้ตัวเองโดยใช่เหตุ พึงระลึกว่าเราไม่ใช่ยอดมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนรอบข้าง

โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยดีไม่เคยเห็นค่าในตัวเรา เลือกแคร์ในคนที่เค้าแคร์และรักคุณ อย่าอดทนเป็นตัวเลือกให้ใคร ทำตัวเองให้มีค่า เลือกเป็นผู้เลือกที่ปากตรงกับใจ รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจในตัวเอง

  1. มองโลกในมุมบวกงดคิดแบบติดลบ ไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์รูปแบบไหน ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเอง

ให้เลือกคิด เลือกแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิດขึ้นด้วยมุมมองความคิดบวก ปฎิเสธการคิดลบ จะส่งผลดีทำให้ความคิดความรู้สึกของเราเปิดกว้าง

มองเห็นทางออกเพื่อแก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์ต่าง ได้ดี ลดความตึงເครียດในการใช้ชีวิตได้มากกว่าคนที่เลือกคิดแบบติดลบ

ที่มักปล่อยให้อคติมาปิดกลั้นจนมองไม่เห็นทางเลือก ทางออกและโอกาสในชีวิต

ที่มา ruangjringwannee