คนเดียวที่จริงใจ ดีกว่าคนมากมายที่มีเหลี่ยม

จำไว้นะ เพื่อนหนึ่งคน ที่จริงใจ ดีกว่าเพื่อนมากมายที่จอมปลอม

คนเราทุกคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ด้วยดี คือ ความเข้าใจ ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม หากเรามีความเข้าใจ เราก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

ใครมีเพื่อน ‘จริงใจ’ ถึงจะมีไม่มากก็โชคดีแล้ว เพราะเขาจะอยู่ในชีวิตคุณเสมอ ทุกเมื่อที่คุณต้องการ และไม่เคยทิ้งคุณไว้ลำพัง เขามักเสียสละแบ่งปัน มอบสิ่งดี ให้คุณ เขาชื่นชมยินดีทุกเ รื่ อ งราว และให้กำลังใจสนับสนุนคุณ

เวลาที่คุณอยู่กับเขา คุณรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ เขาชอบเห็นคุณมีความสุข รักในตัวตนของคุณ

มีเพื่อนมากหรือน้อย ไม่สำคัญเท่ามี ‘เพื่อนแท้’ หรือ ‘เพื่อนปลอม’

เพื่อนที่ไม่ยอม หรือไม่อาจที่จะตักเต ือนเพื่อน ก็ต้องถือว่าหมดความเป็นเพื่อนเสียแล้ว

พุทธทาสภิกขุ

มิตรแท้ จะอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรามีความสุข และเวลาที่เราเ ศ ร้ าใจ เมื่อเวลาเดือดร้อนก็ยังคงมีกันและกัน คอยช่วยกันคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา

เพื่อนที่เข้าใจกัน ต่อให้ไม่ได้เอ่ยปากบอกเ รื่ อ งทุกข์ร้อนในใจ แต่เพื่อนก็ยังรับรู้ได้จากความใกล้ชิด

ดังนั้น เพื่อนจึงเป็นสิ่งมีค่า และควรที่จะรั กษ ามิตรภาพดี ไว้ให้นานที่สุด

นับเพื่อนอย่านับตอนดี ให้นับตอนที่ชีวิตกำลังແย่ กำลังตกต่ำ นั่นแหละเพื่อนแท้

คัตโตะ

เมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณไม่ได้เหลือเพื่อนน้อยลง

เพียง คุณชัดเจนขึ้น ว่าใครคือเพื่อนของคุณจริง

ปราย พันแสง : แปล

เพื่อนแท้ คือคนที่เห็นความผิดเรา และบอกให้เราแก้ไข ส่วนเพื่อนปลอม ก็เห็นเหมือนกัน แต่มันไม่บอกเรา กลับไปบอกให้คนอื่นฟัง

เพื่อนแท้จะหวังสิ่งเดียว จากเรา นั่นคือหวังดี

มีคนมากมาย ที่อย า กได้ประโยชน์จากเรา แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่อย า กให้ประโยชน์กับเรา อย า กให้เราได้ดี มีความสุข มีกินมีใช้ มีความสำเร็จในชีวิต นี่ต่างหาก คือ คนที่เราควรแคร์ และต้องรั กษ าไว้ให้ดี

ที่มา My