อย่าจับผีเสื้อเข้ามา แต่ให้ดูแลสวนดอกไม้ให้ดี เพราะเมื่อสวนดอกไม้ดีผีเสื้อจะเข้ามาเอง

ดอกไม้ที่เบ่งบาน ไม่ต้องเรียกร้อง ผีเสื้อย่อมบินมาตอมเอง

เ รื่ อ งดี ในวันหน้ามักมีรากฐานจากวันนี้ คุณต้องผ่านเ รื่ อ งที่ไม่ดี ด้วยความพย าย ามทำให้มันลงเอยด้วยดี

ชีวิตที่คุ้มที่สุด คือชีวิตที่มีแต่ปัจจุบันดี อยู่ในใจมากที่สุด ไม่ปล่อยให้ใจกําอดีตเน่า ตลอดจนอนาคตเสีย ไว้อย่างสูญเปล่า

อย่าตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกับความผิดพลาดในอดีต แต่ให้หมั่นถามตัวเองว่า บทเรียนที่ผ่านมาสอนอะไรให้เราได้ฉลาดขึ้นในปัจจุบัน

หน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ได้อยู่ที่ การเสียดายอดีต ไม่ได้อยู่ที่ การอย า กย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไร ที่ผ่านมาแล้ว แต่อยู่ที่การเห็นค่าของปัจจุบัน ซึ่งยังอยู่ในมือ อยู่ในการ ตั ดสินใจว่า จะเลือกก่อกssมอันใด

อดีต มีไว้สอนใจ อนาคต มีไว้เตรียมใจ ปัจจุบัน มีไว้ใส่ใจ

ความอัศจรรย์ของชีวิต ก็คือ ทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมา มันเป็นวันใหม่เสมอ ทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมา มันเป็นการเริ่มชีวิตใหม่เสมอ

ไม่ว่าชีวิตจะมีบททดสอบมากมายเพียงใด ไม่ว่าผู้คนจะเข้าใจคุณผิดมากมาย ไหน ช่างมัน เพราะหากคุณดีจริง ก็เปรียบดั่ง ดอกไม้ที่เบ่งบาน ไม่ต้องเรียกร้อง ผีเสื้อย่อมบินมาตอมเอง

เ ก ลี ຍ ด ชัง และ ชมชอบ จากความรู้สึกเ ก ลี ຍ ด ชังคนคนหนึ่ง กลายมาเป็นความรู้สึก ชมชอบ อาจเป็นเพราะเ รื่ อ งราวใดเ รื่ อ งราวหนึ่งที่ทำให้คุณรู้จักคนคนนี้ อย่างแท้จริง

จากความรู้สึกชมชอบคนคนหนึ่ง กลายมาเป็นความรู้สึก เ ก ลี ຍ ด ชัง ก็อาจเป็นเพราะเ รื่ อ งราวใดเ รื่ อ งราวหนึ่ง ที่ทำให้คุณได้รู้จักคนคนนี้ อย่างแท้จริงเช่นกัน

ที่มา junjaonews