การใจเย็นและมีสติ คือสเน่ห์ที่หาได้ย าก

เมื่อเราโตขึ้นจะรู้ว่า การใจเย็นและมีสติ คือเสน่ห์ที่หาได้ย าก

ความโกรธและความวิตกกังวล นับว่าเป็นตัวการที่ทำให้เราโมโหได้

หากคุณโมโหขึ้นมา การควบคุมอารมณ์ของตัวเองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตาม คุณควรพย าย ามฝึกตัวเองให้ใจเย็นลง เพราะมันจะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ต่าง ได้

ฝึกควบคุมอารมณ์เมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจ ไม่ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพราะการกระทำเช่นนั้น อาจส่งผลเสียต่อเรามากกว่าผลดี

การเป็นคนใจเย็นและมีสติ มักจะดูมีเสน่ห์ในสายตาของใครต่อใคร มากกว่าคนที่มีนิ สั ยใจร้อนวู่วาม และข า ดสติยับยั้งชั่งใจ และยังช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดีทั้งภายนอกและภายใน เป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้

ฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ นก็ตาม เราควรที่จะใจเย็นไว้ก่อน แล้วจงใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่าง

ที่มา ยืนยิ้ม