คำพูดที่คนเป็นลูกอย า กได้ยินจากปากพ่อแม่

5 คำพูดดี ที่คนเป็นลูกอย า กได้ยิน จากพ่อแม่

แม้ว่าการกระทำจะสำคัญกว่าคำพูด แต่คำพูดกลับเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ครอบครัวรักกัน กลมเกลียวแน่นแฟ้นมากขึ้น ยิ่ง ถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองแสดงออกถึงความรักด้วยคำพูดที่ไพเราะ และการกระทำที่อ่อนโยน

ลูกก็จะสามรถซึมซับพฤติกssมเหล่านั้น จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ วันนี้ราขอนำเสนอ 5 คำพูดดี ที่ลูกอย า กได้ยินจากพ่อแม่ มาให้ท่านได้อ่ า นกัน

  1. รักลูกมากนะ

แน่นอนว่าลูกอย า กได้ยินคำนี้จากปากของคุณพ่อคุณแม่มากที่สุด ซึ่งสำหรับคุณแม่อาจจะง่ายที่จะบอกรักลูก แต่สำหรับคุณพ่อบางคนอาจจะเป็นเ รื่ อ งที่ย าก แต่ถ้าหากได้บอกกับลูกไปแล้ว รับรองว่ามันคุ้มค่าอย่างแน่นอน

  1. พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกนะ

เวลาลูกทำความดี หรือแสดงความสามารถพิเศษให้เห็น คุณพ่อคุณแม่ควรชื่นชมลูกบ้าง บอกให้ลูกได้รับรู้บ้างว่า “พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก ไหน”

เพราะคำพูดนี้จะเป็นพลังกายพลังใจให้ลูกอย า กทำสิ่งดี ต่อไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์ทีเดียวค่ะ

  1. พ่อกับแม่ “ยอมรับ” ในสิ่งที่ลูกเป็น

คุณพ่อคุณแม่หลาย คน อาจจะหวังให้ลูกเป็นในแบบที่ต้องการ แต่ในทางกลับกัน ลูกอย า กเป็นในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการหรือเปล่า

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะบังคับลูกให้เป็นในแบ บนี้ แต่เชื่อเถอะว่า การให้ลูกเลือกในสิ่งที่อย า กเป็น และเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน จะทำให้ลูกมีอนาคตที่ดีได้อย่างแน่นอน

  1. พ่อกับแม่ “เชื่อมั่น” ในตัวลูกเสมอ

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ความเปลี่ยนแปลงหลาย อย่าง อาจทำให้ลูกสูญเสียความมั่นใจในการ ตั ดสินใจ หรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

หากลูกอยู่ในช่วงสับสนแบ บนี้ เราที่เป็นพ่อกับแม่ควรให้คว ามเชื่ටมั่นในตัวลูก ไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ นพ่อและแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอ

  1. พ่อกับแม่ “ขอโทษ” นะลูก

การขอโทษ บางครั้งมันย ากที่จะพูดออกไป ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ทำผิดกับลูก ก็อย่ามัวแต่คิดว่า ไม่ขอโทษลูกก็ไม่เป็นไร

ยิ่งคุณพ่อแล้ว การบอกขอโทษลูกอาจจะย ากกว่าคุณแม่เสียอีก แต่คำขอโทษจากปากของคุณพ่อคุณแม่ จะเป็นการสอนลูกในการยอมรับความผิดที่ได้ทำลงไปอีกด้วย

ที่มา ยืนยิ้ม