วาสนาดี หากมีอย่าทิ้งมัน

วาสนาดี 10 อย่าง ที่คุณมี จงอย่าทิ้งมัน

อะไรคือ “วาสนา”

  1. ไม่ร่ำຣวຢ แต่ไม่ขัดสน
  2. ที่บ้านไม่มีคนป่ ว ย
  3. พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้า
  4. ไม่มีญาติ ที่ถูกขังใน คุ ก
  5. ไม่มีศัตรู คู่อา ฆ า ต
  6. อยู่ในกลุ่ม ที่ไม่มีทุรชน
  7. ข้างกาย ไม่มีคนเ ล ว
  8. ทำผิดแล้วมีกัลย าณมิตรคอยตักเต ือน
  9. ทำการใด มีผู้อุปถัมภ์
  10. มีผู้รู้ เป็นมิตรสหาย

ชีวิตคนเราไม่ได้ง่ายเหมือนในละคร อย่าหัวเราะเย าะคนอื่น เพราะต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องข้ามผ่าน

ในความง่ายของเรา เขากลับมองเป็นเ รื่ อ งย าก

ในความย ากของเรา เขากลับมองเป็นเ รื่ อ งง่าย

คนที่โดดเด่นเป็นสง่าในปัจจุบัน เบื้องหลังเขาเหล่านั้นต้องหวานอมขมกลืนมาสักเท่าไหร่

ต่อให้ดูเหมือนมีความสุข และมีวาสนา ในจิตใจของเขาอาจมีสิ่งที่ย ากจะอธิบายให้ใครฟังได้

ไม่ว่าเป็นชีวิตของใคร ต่างก็ไม่ได้ง่ายเลย หัวเราะเย าะคนอื่น ก็เหมือนหัวเราะเย าะตัวเอง เคารพคนอื่น ก็คือการเคารพตัวเอง

ชีวิตใครเพียบพร้อมสมบูรณ์ ชีวิตใครไม่เคยเหน็บหนาว ใครรับประกันว่าชีวิตนี้จะสมหวังเสมอไป

เป็นมนุษย์ ควรมีความจริงใจ มีไมตรี คนเรามีชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเอง อย่าหวังให้ใครมาเข้าใจตัวเรา

เพราะบางครั้ง แม้แต่ตัวเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลย

ในย ามทุกข์ ในย ามเหนื่อยล้า จงรู้จักปลอบตัวเอง

ต่อให้ไม่มีใครรัก ก็ต้องเข้มแข็ง

ไม่มีใครปรบมือให้ ก็ต้องยืดอกแสดงให้เต็มที่

ไม่มีใครชื่นชม ก็ต้องรั กษ าความดีงามไว้

ย ามกลัดกลุ้ม ต้องรู้จักหาความสุข

อย่าทิ้งสุขภาพที่แข็งแรง ย ามวุ่นวาย ต้องรู้จักพักผ่อน

ย ามเหนื่อย ต้องรู้จักวางมือ อย่าทิ้งความสุข

บุพเพฯ ไม่ใช่เ รื่ อ งบังเอิญ แต่ต้องมีใจต่อกัน

มิตรสหาย ไม่ใช่คบตามอำเภอใจ แต่ต้องศรัทธาต่อกัน

ความรัก ไม่ใช่ละคร แต่ต้องรู้ถนอมรั กษ าต่อกัน

เข้าใจ ไม่ใช่ยังไงก็ได้ แต่ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน ความจริงใจไร้ภาษา อยู่ที่รู้ถนอม อยู่ที่ใจจริง

คนเราต่อให้เก่งกล้า ก็ต้องพึ่งอาชาฝีเท้าดี

ต่อให้สละอุทิศ ก็ต้องอยู่ว่าใครรู้สำนึกคุณ

ต่อให้จริงใจ ก็ต้องถูกที่ถูกคน

ต่อให้สุภาพนอบน้อม ก็ต้องอยู่ที่คนรู้คุณค่า

ขอเต ือนผู้ที่แล้งน้ำใจดั่งบัวแล้งน้ำทั้งหลาย จงรู้จักไว้ใจอีกสักหน่อย จงรู้ถนอมอีกสักหน่อย

ที่ทำดีกับคุณก็เพราะใส่ใจ มิใช่ติดหนี้คุณ อย่ารอจนถึงวันหนึ่ง เขาจากไปอย่างไม่มีวันหันกลับมาอีก จึงรู้ค่าเมื่อได้สูญเสีย

ถนอมรั กษ าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณไว้เถิด คนที่เลี้ยงข้าวมื้อเย็นคุณมีมาก คนที่ซื้อข้าวมื้อเช้าให้คุณมีน้อย

คนที่เลี้ยงเหล้าคุณมีมาก คนที่ดูแลคุณย ามเมามีน้อย

คนถามไถ่ย ามคุณเจ็ບป่ ว ยมีมาก คนที่ซื้อย าพาคุณไปหาหมอมีน้อย

คนที่ชอบคุณ เอาใจคุณมีมาก คนที่ดีกับคุณสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบมีน้อย

คนที่ถามไถ่ทุกข์สุขมีมาก คนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนมีน้อย

คนที่พูดคำโตโออวดมีมาก คนที่ช่วยเหลือย ามย ากมีน้อย

หากคุณมีคนเหล่านี้อยู่ข้างกาย ถนอมรั กษ าเขาเหล่านั้นไว้ อย่าให้หลุดมือ

ที่มา heartmakes