รู้หน้าไม่รู้ใจ

ห้ามไม่ได้คือปาก คาดหวังไม่ได้คือใจคน

อย่าไปคิด ไปหวังอะไรกับใจคนเลย คนสิบคนคิดก็ต่างกัน คนร้อยคนทำก็ต่างกัน ทุก อย่าง มันอยู่นอกเหนือการควบคุมเรา

ดังนั้น การไปดิ้นตามปากคน ดิ้นตามความคิดคนอื่น จึงมีแต่ทุกข์กับทุกข์ ก็เท่านั้น

ชีวิตที่สุขสงบ คือ การควบคุมจิต ควบคุมความคิด และการกระทำของตนเองต่างหาก

เราจะควบคุมอย่างไร จึงจะสำเร็จผล

การควบคุมไม่ให้โกรธนั้น ก็คือ เมื่อสิ่งคำพูดที่ไม่ดีของคนมากระทบจิตเรา เราต้องรู้เท่าทันจิตตน เมื่อรู้ว่าโกรธ กำหนดจิตเมื่อรู้สึกโกรธ

เมื่อโกรธแล้วได้อะไร เมื่อเ ก ลี ຍ ด แล้วได้อะไร เพ่งเห็นโทษ ข้อดีข้อเสียของความโกรธ

ฝึกบ่อย แล้วภายในเราจะสงบ ไม่โกรธ ไม่เ ก ลี ຍ ด ไม่ดิ้นไปตามคำพูดคน คนบางคน พูดไม่ดีอยู่เป็นนิจ นั่นก็บ่งบอกถึงนิ สั ย และความคิดอ่ า นของเขา

คนบางคน ชอบนิ น ท าเป็นนิ สั ย เพราะตัวเองมีปม อย า กลบปมด้อยตน โดยเอาปมด้อยคนอื่นมา กลบ

คนบางคน ทั้งคิดไม่ดี พูดไม่ดี คนแรกที่จะได้รับผล ไม่ใช่ใครอื่น ก็คือตนเองนั่นแหละ

ที่มา junjaonews