เงิuซื้อความสุขได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

เงินซื้อความสุขได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

เงินซื้อความสุขได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด คนส่วนใหญ่เชื่อว่า ถ้าเรามีเงิน เราจะมีความสุขมากขึ้น เชื่อว่าคนຣวຢ ย่อมมีความสุข มากกว่าคนจน ยิ่งຣวຢมากเท่าไหร่ ความสุขก็มากขึ้นเท่านั้น

เพราะคนเชื่อว่า เงินสามารถซื้อความสุขได้ แม้ว่า จะไม่ใช่ความสุขทุกอย่างที่ซื้อได้ก็ตาม เงินสามารถใช้ซื้ออาหารอร่อย รับประทานได้

เงินสามารถพาเราไปท่องเที่ยวได้มากขึ้น และไกลขึ้น เงินทําให้เราซื้อบ้านและซื้อรถยนต์ที่จะทําให้เรามีหน้า มีตาในห มู ่เพื่อนฝูงและคนรู้จัก

เงินทําให้เราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดี หรือไปเรียนต่างประเทศได้ ข้ อ คิ ด แบ บนี้ก็ไม่แปลก ที่จะบอกว่าเงินมีผลต่อความสุข

นักจิตวิท ย า ได้แบ่งความต้องการของคนเราไว้ 5 ระดับ นั่นคือ

  1. ความต้องการเบื้องต้น ได้แก่ อาหารและน้ำ
  2. ความต้องการความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิต
  3. การได้รับการยอมรับ ในห มู ่ญาติมิตรและเพื่อนฝูงให้ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
  4. การมีสถานะที่โดดเด่นในสังคม
  5. ความต้องการที่จะบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริง ซึ่งในทางธรรม เรียกว่านิพพาน

จากการแบ่งของนักจิตวิท ย า เราจะสังเกตได้ว่า ข้อ 1-4 ที่คนเราต้องการนั้น ล้วนแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้น จึงไม่ผิดที่จะมองว่า เราต้องลําบากหาเงิน มาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ต้องการ แต่ระดับไหน ที่เราต้องการสูงสุด หรือพอประมาณ

ความจริงแล้ว การมีเงินมาก ใช่ว่าจะมีความสุขมาก คนที่มีความสุขมาก คือคนที่มีความพอดี และมีร่ า งกายแข็งแรงต่างหาก ที่เป็นคนที่มีความสุขมาก และความต้องการข้อสุดท้าย ซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินเลย แต่เป็นความต้องการขั้นสูงสุดที่คนเราต้องการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา ธรรมทาน