คิดได้ก่อนใครนั้นดีไฉน 9 วิธีฝึกตนให้เป็นคนคิดได้

9 วิธีฝึกตน ให้เป็นคนคิดได้ จากทุกข์มากก็จะน้อย

คนเรามีความทุกข์ด้วยเ รื่ อ งต่าง มากมาย แต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไป แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้ว มักหนีไม่พ้นเหตุร้ า ยหรือความไม่สมหวังใน 4 เ รื่ อ งใหญ่ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง ร่ า งกาย การงาน

ความรักความสัมพันธ์กับผู้คน หากเรารู้จักวางใจให้ถูกต้อง เหตุการณ์เหล่านั้นก็ย ากที่จะทำให้เราทุกข์ท้อได้ หากฉลาดทำบุญเป็นเ รื่ อ งของการออกไปสร้างสรรค์ความดี ฉลาดทำใจก็เป็นเ รื่ อ งของการรับมือกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี ชีวิตต้องฉลาดในทั้งสองด้านจึงจะเจริญงอกงามและเป็นสุขได้อย่างแท้จริง

1. เลี้ยงลูกไม่ได้อย่างใจ

ลูกย่อมมีความคิดจิตใจและวิถีตามที่เขาชอบ คุณต้องเปิดโอกาสให้เขารู้จัก ตั ดสินใจด้วยตัวเอง รวมทั้งเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเอง บางครั้งพ่อแม่จำเป็นต้องให้เขาเลือกทางชีวิตของเขาเอง ได้ลองถูกลองผิดด้วยตัวเอง

หน้าที่พ่อแม่คือสนับสนุนให้เขาเลือกทางที่ถูก ให้โอกาสเมื่อเขาเกิດผิดพลาดไม่ควรซ้ำเติมและเอาชนะลูก อย่าเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น อย่ามองว่าลูกสร้างปัญหาอะไรบ้าง แต่ควรมองว่าลูกทำดีอะไรบ้าง

2. ถูกวิจารณ์ด่าว่า

ก่อนอื่นต้องเปิดใจก่อนว่าคำวิจารณ์ด่าว่านั้น มีส่วนจริงบ้างหรือไม่ ถูกต้องและมีเหตุผลเพียงใด หากจริงมีเหตุผลถูกต้อง ควรนำคำวิจารณ์นั้นไปแก้ไขปรับปรุง โดยเลือกเอาแต่สาระ พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้มีปัญญาที่ชอบชี้โทษหรือตำหนิเราคือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์

3. ทะเลาะกับเพื่อนหรือคนรัก

ก่อนที่จะบอกว่าเขาหรือเธอไม่ดี ควรทบทวนตัวเองก่อนว่า คุณทำดีพอหรือยัง คุณ ตั ดสินเขาจากคำบอกเล่าของคนอื่นหรือเปล่า คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาไม่ดีจริง โดยที่คุณไม่ได้รีบ ตั ดสินเองหรือฟังคนอื่นยุแหย่มา แล้วคุณเองดีกับเขาพอหรือไม่

ลองหันไปมองในมุมของเข า ดูบ้าง อย่าเองตัวเองเป็นใหญ่ ฟังเหตุผลของเข า ดูก่อน อย่ายึดมั่นถือมั่นกับความเห็นของตนเองจนปิดกั้นความคิดคนอื่น แทนที่จะหาข้อบกพร่องของคนอื่น ลองแก้ไขที่ข้อเสียของเราเองบ้าง เพราะตบมือข้างเดียวคงไม่ดัง ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข

4. ทำงานไม่มีความสุข

คุณควรหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะงานย าก มองไม่เห็นผล เพื่อนร่วมงานไม่ดี เจ้านายไม่ยุติธรรม เงินเดือนน้อย หรือว่าคุณไม่เต็มที่ ไม่มีใจให้งาน

งานจะมีความสุขเมื่อคุณมีใจรักในสิ่งที่ทำ ทำงานอะไร ไม่สำคัญเท่ากับทำงานอย่างไร แม้เราเลือกงานไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำงานอย่างมีความสุขได้

5. แก่ชรา

ถ้าคุณกำลังเข้าสู่วัยชรา ก็นับว่าคุณเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง เพราะมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถมีชีวิตยืนย าวอย่างคุณ ความแก่เป็นธรรมดาของชีวิต ถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้ ใจคุณจะโปร่งโล่งขึ้นเหมือนวางของหนักลงได้

มองให้ดี ความแก่กำลังสอนสัจธรรมแก่คุณอีกครั้งหนึ่งว่า ชีวิตนั้นไม่เที่ยง ไม่มีอะไรที่ยั่งยืน หากคุณยังยึดติดในร่ า งกาย คุณจะทุกข์อย่างยิ่ง ต่อเมื่อเลิกยึดติดความทุกข์ก็จะคลายลง

ความแก่กำลังมาเต ือนให้คุณปล่อยวางทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงเกียรติยศ หน้าที่การงาน อย่าหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้น เพราะวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไป มีแต่บุญกุศล ความดีเท่านั้นที่คุณจะนำไปสู่ปรโลกได้

6. เจ็ບป่ ว ย

เวลาเจ็ບป่ ว ย ต้องทำใจว่าป่ ว ย กายอย่างเดียว อย่าให้ใจป่ ว ยด้วย คือใจอย่าเป็นทุกข์มากเกินไป หรือกังวลไปต่าง นานา ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นทุกข์สองต่อ แม้ว่าความเจ็ບป่ ว ยไม่ใช่ของดี แต่เมื่อเกิດขึ้นแล้วควรยอมรับความจริง อย่างน้อยความเจ็ບป่ ว ยก็ทำให้เราได้พักผ่อน

ความเจ็ບป่ ว ยยังเป็นสัญญาณเต ือนให้เราหันมาทบทวนการใช้ชีวิตว่า มีความผิดพลาดตรงไหน ทำงานหนักไป พักผ่อนน้อยไป กินอาหารไม่ถูกต้อง ข า ดการออกกำลังกาย หรืออยู่กับความເครียດความโกรธมากเกินไป

หากเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ ก็เท่ากับเราได้บทเรียนที่ล้ำค่าจากความเจ็ບป่ ว ย ซึ่งกำลังสอนเราว่าสังขารไม่เที่ยง ความเจ็ບป่ ว ยเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่ควรประมาท

7. ไม่ร่ำຣวຢ

สำรวจตัวเองก่อนว่าเรา ย ากจนจริงหรือเปล่า การที่เรามีเงินน้อยกว่าคนอื่น ไม่ได้หมายความว่าจนเสมอไป คนส่วนใหญ่คิดว่าจน ก็เพราะเอาตัวเองไปเปรียบกับคนที่มีมากกว่า ทั้ง ที่ตัวเองมีทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ถึงเราอาจจะไม่มีบ้านเดี่ยวหรือรถยนต์ แต่ลองมองให้ทั่ว เราอาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ไม่น้อยที่ให้ความสุขสบายแก่ชีวิต ไม่ต้องปากกัดตีนถีบหรือหาเช้ากินค่ำ คุณยังมีสิ่งฟุ่มเฟือยได้พอสมควร

ทันทีที่คุณรู้สึกพอใจหรือพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่ความรู้สึกจนจะหายไป ความจนนั้นแยกไม่ออกจากเ รื่ อ งของจิตใจ ตราบใดที่ยังมีความอ ย ากอยู่ ก็จะรู้สึกจนอยู่เสมอ

8. ตกงาน ล้มละลาย

กิจการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะล้มละลายด้วย เรายังมีสิ่งดี ที่มีคุณค่าอีกมากมายในชีวิต เช่น พ่อแม่ สามี ภรรย า ลูกหลาน มิตรสหาย ซึ่งรักและปรารถนาดีต่อเราอย่างจริงใจ

ไม่มีอะไรที่จะสายเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจและสติปัญญา ก็สามารถเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้เสมอ

เมื่อจะเริ่มต้นใหม่ ก็อย่าลืมเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นครู ความล้มเหลวที่ผ่านมาสามารถให้บทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาลแก่คุณได้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เดินโดยไม่เคยหกล้ม แต่เมื่อล้มแล้วต้องรีบลุกและก้าวอย่างมั่นคง

9. ของหายหรือเสียของรัก

ถ้ายังหาไม่เจอก็ไม่ควรเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนเองด้วยการเฝ้ากังวล ครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น เพราะถึงจะกังวลเพียงใด ก็ไม่ช่วยให้หาเจอได้เร็วขึ้น และหากของชิ้นนั้นไม่อาจหวนกลับคืนมาได้ จะมีอะไรดีไปกว่าการปล่อยวาง

ลองหันมาใส่ใจหรือชื่นชมกับสิ่งที่ยังอยู่กับเราในขณะนี้ดูบ้าง จะได้ทุกข์น้อยลง พย าย ามมองโลกในแง่ดี เช่น ยังโชคดีที่ไม่เสียไปมากกว่านี้ และเหตุการณ์ที่เกิດขึ้นให้บทเรียนอะไรแก่เราบ้าง

อาจย้ำเต ือนให้คุณมีความระมัดs ะวั งยิ่งขึ้น มีสติหรือไม่ประมาทยิ่งกว่าเดิม ที่สำคัญ อาจกำลังบอกสัจธรรมแก่คุณว่า การพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิต และอาจจะไม่สูญเสียเพียงเท่านี้ แต่อาจจะเสียมากกว่านี้ในอนาคต

สิ่งที่สูญเสียวันนี้เป็นเพียง แบบฝึกหัดที่ให้เราได้รู้จักปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางไม่ได้จะทุกข์มากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลา หากทำใจได้ เราก็จะไม่ทุกข์เมื่อถึงคราวที่ของนั้นหายไปจากเรา

ที่มา สบายตา