15 สิ่ งนี้ ยิ่งทำยิ่งเสียเวลาและพลังงานชีวิต

15 เ รื่ อ งที่ควรเลิกทำ เพราะเสียเวลาและพลังงานชีวิต

จริง แล้วเราทุกคนมีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่เท่าเทียมกัน คือ 24 ชั่ วโมง

ตั้งแต่คนข้างถนน จนถึงมหาเศรษฐี หรือพูดกันสั้น ง่าย เลยว่า มนุษย์ทุกคนทุกสถานภาพ ทุกฐานะ ไม่ได้มีเวลาแตกต่างกันไปเลย คนทุกคนมีเวลา 24 ชั่ วโมงใน 1 วันเท่ากัน

แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือ การใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด

ทำอย่างไร ให้ตัวเราเองและคนรอบข้างมีคุณค่า มีประโยชน์ร่วมกัน ในแต่ละวัน ทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตได้เต็มที่

บางคนก็ใช้ชีวิตไปวัน แล้วก็มาบ่นพร่ำเพรื่อว่า ชีวิตของตนเองไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาก่อน

แต่รู้หรือไม่ว่า หลายคนที่เขามีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เขาอาจจะมีชีวิตแ บ บ คุ ณมาก่อนก็ได้ เพียงแต่เขาไม่ออกมาบ่นพร่ำเพรื่อ เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเขา ในการแสวงหาความรู้ ความสามารถ เพื่อจะได้มีชีวิตแบบที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้

แล้วคุณจะปล่อยให้เวลาสูญเสียไปกับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ งอีกหรือ

ลองเลิกพฤติกssม 15 ข้อต่อไปนี้ดู รับรองเลยว่าชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแน่นอน

1. เสียเวลากับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ ง เสียเวลากับเ รื่ อ งไร้สาระ

2. ชอบเอาชีวิตตัวเองไปวุ่นวายกับชีวิตผู้อื่นอย่างผิด

3. นั่งพร่ำเพ้อใจลอย ฝันลม แล้ง ไปกับธรรมชาติอย่างไร้จุดหมาย

4. ใช้อารมณ์ครุ่นคิดมากจนเกินไป บางครั้งคิดมากเกินไปทำให้เสียโอกาสและเวลา

5. คิดคำนึงถึงคนที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่ไม่รู้ลืม

6. นั่งคุ้ยความผิด คอยจับผิด และนิ น ท าผู้อื่น

7. นั่ง นอนคิดหาทางຣวຢจากตัวเลข เ สี่ ย ง โชค

8. ตามใจ ตามอารมณ์ แล้วแต่จะพาไป อย่างไร้จุดหมาย

9. คอยคิดว่าคนอื่นจะมองตนอย่างไร

10. เสียเวลาไปกับสภาน้ำชา ทั้งน้ำลายและน้ำชากว่าจะหมดก็นานเป็นชั่ วโมง

11. ดูทีวีจบเป็นเ รื่ อ ง วันละหลายชั่ วโมง ได้สิ่งที่ฝังใจคือนิ สั ยของตัวละครที่เ ล ว

12. เพลินกับการอ่ า นนิย ายเป็นชั่ วโมง

13. มีอารมณ์หงุดหงิด อารมณ์เสีย อารมณ์โกรธอยู่ตลอด

14. ลงมือทำสิ่งใด ทำไม่ตลอด ทำ หยุด (จับจด)

15. ใช้ความคิดแก้ເເค้นผูกพย าบาท อยู่ตลอด

คนที่รักความรู้ รักความเจริญก้าวหน้า ต้องการให้ชีวิตของตน ของคนในครอบครัวประสบความสำเร็จ เขาจะเห็นเวลามีค่าต่อตนเอง ต่อคนในครอบครัว ต่อการนัดหมายกับผู้ใด ต้องรั กษ าเวลาให้เที่ยงตรงอยู่เสมอ

และพย าย ามใช้เวลาให้ใด้ประโยชน์เสมอ ชีวิตของเขาผู้นั้นก็จะก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ มีความสุขและสันติสุข

ที่มา ยืนยิ้ม