อย่าเรียกหาความทุกข์ หากมันยังมาไม่ถึง

อย่าเรียกหา ความทุกข์ ถ้ามันยังมาไม่ถึง

5 ข้ อ คิ ด ดี ของท่าน ว.วชิรเมธี

ความรัก

“ความรัก ก็เหมือนกับกุหลาบที่มีหนาม ถ้าจับไม่เป็น ก็อาจโดนหนามทิ่มแท งเอาได้ทุกเมื่อ เหมือนความรัก ต้องรู้จักรักให้เป็น รักอย่างมีสติ ไม่ใช่รักอย่างงมงาย”

การมองคน

จะดูความสามารถของคน ให้ดูจาก การทำงาน

จะดูศีลธรรม ให้ดูจาก ความประพฤติ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง

จะดูปัญญา ให้ดูจาก การสนธนา การแก้ปัญหา

จะดูความจริงใจ ให้ดู ตอนเกิດวิกฤต คับขัน ชีวิตเจอปัญหา

บริหารเสน่ห์

“คนที่ใช้อารมณ์มาก ปัญญาก็จะนัอย แต่คนที่ใช้ความคิด ปัญญา มากเกินไป ก็จะดูจืดชืดไร้เสน่ห์ เมื่อไหร่ที่เราใช้ทั้งสองอ ย่า ง นี้อย่างสัมพันธ์กัน ถ่วงดุลกัน ก็จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์”

คุณค่าแห่งตน

“ใครคนใดคนหนึ่ง จะมีคุณค่าได้ อยู่ที่ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไร ถ้าอยู่ด้วยการให้ ชีวิตก็มีความหมาย มีคุณค่า แต่ถ้าเกิດมาแล้วไม่รู้จักให้อะไรแก่ใครเลย ชีวิตเขาก็จะถูกลืม”

“การที่เราจะให้ใครมาเห็นคุณค่าของเรา สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน ถ้าเราเองยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ซักวันเราก็จะถูกคนอื่นหลอกใช้ หรือเป็น ของเล่นให้เขาเล่นสนุก”

สร้างพลังใจ

“คนส่วนใหญ่เวลามีปัญหา เที่ยวปรึกษาคนทั้งโลก ใครก็ตอบเขาไม่ได้ แต่ถ้าเขาไปฟังเสียงหัวใจของตัวเอง เขาจะรู้ว่า

ใครก็ตามที่เติบโตมาจากข้างใน คนอ ย่า ง นี้จะเติบโตจริง บางทีปีเดียวก็เติบโตได้ทั้งชีวิต”

อย่าเรียกหา

ขอบคุณแหล่งที่มา siamzone