ศีลไม่เสมอกัน อยู่ด้วยกันไม่ได้

คนที่ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะว่า ถ้าคุณอยู่กับ นักปราชญ์ คุณจะมี ความรู้มากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ คนใจกว้าง คุณจะมี สังคมที่กว้างมากขึ้น

หากคุณอยู่กับ คนบุญ คุณจะเกิດ จิตเมตตามากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับ คนมองโลกในแง่ดี คุณจะ มีความสุขมากขึ้น

หากคุณอยู่กับ คนกล้าหาญ คุณจะ แข็งแกร่งมากขึ้น

ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันย าก

ต้องพวกเดียวกัน พูดเ รื่ อ งเดียวกัน ถึงจะไปกันได้ คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน

ชอบแว้น เขาก็พาไปจับกลุ่มซิ่งรถ ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาวปฎิบัติธรรมกัน ทำเ รื่ อ งที่ชอบเหมือนกัน พูดเ รื่ อ งที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทกับคนแบบไหน นั่นแปลว่า เราเป็นคนแบบนั้น เราคุย เราคบคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึ ดอัดใจ ให้รู้ไว้เลย เรากำลังจะเป็น พวกเดียวกับเขา

แม ลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กินเกสรดอกไม้สวย หรอกนะ มันชวนกันไปกินแต่ ของเน่าเสีย เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็นผึ้ง ชวนกันไป กินของเหม็น เช่นกัน

พวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกัน ไม่มีใครตักเต ือน ใครได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้าอย ากรู้ว่า ใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย คบด้วย สนิทด้วยก็รู้แล้ว เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศีลไม่เสมอกัน คงคบกันไม่ได้หรอก

เชื่อไหมว่า คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคน ที่คุณ คลุกคลี และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุด ลองมองดูห้าคนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วย มากที่สุดในแต่ละวันนะ

คุณได้รับอิทธิพล มาจากพวกเขา ไม่น้อยก็มาก ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นแบบนั้น

อย ากเป็นผึ้ง หรือ แม ลงวัน ตัวคุณเองเป็นคนเลือก

ขอบคุณแหล่งที่มา สิริทัศน์ สมเสงี่ยม