ลุงสุดท้อ ตกง า นนาน 3 เดือน ต้องเลี้ยงอีก 4 ชีวิต ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว เงินซื้อข้าวก็ยังไม่มี

ลุงสุดท้อ ตกง า นนาน 3 เดือน ต้องเลี้ยงอีก 4 ชีวิต ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว เงินซื้อข้าวก็ยังไม่มี

        อย่างที่รู้กันดีว่าในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหลายครัวเรือนต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาโควิดในเมืองไทย หลายครอบครัวต้องตกง า น หลายครอบครัวไม่มีที่พึ่ง และหลายครอบครัวไม่มีแม้กระทั่งเงินจะไปซื้อข้าวกิน

        เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่ห มู ่บ้านหาดผาแดง นายวิฑูรย์ จุลศักดิ์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเล ขที่ 23/2 ห มู ่ 1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร มีอาชีพหาหอยทะเล ขาย และรับจ้างทั่วไป ฐานะย ากจ น ต้องรับผิดชอบครอบครัวลูกหลานอีก 4 ชีวิต

        นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ตนตกง า นมานาน 3 เดือนแล้ว เนื่องจากตนมีอาชีพหาหอยขมทะเล หอยจอก หอยลาย ตามชายฝั่ง ส่งขายให้กับร้านอาหาร และแม่ค้าในตลาด และรับจ้างทั่วไป หลังการแพร่ระบาดของไ ว รั สโควิด-19 ร้านอาหารต้องปิด แม่ค้าไม่รับซื้อหอย ไม่มีเจ้าของกิจการมาจ้างง า น

        วันนี้ตนเหลือข้าวส า รกรอกหม้อมื้อสุดท้ายเท่านั้น ส่วนอาหารก็มีแต่ปลาเค็มอย่างเดียว ไข่ และกับข้าวอื่น ไม่มีเ ล ย เพราะตนไม่มีเงินซื้อ จะไปขอยืมเงินใครในห มู ่บ้านก็ไม่ได้ เนื่องจากทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมด

        ครอบครัวตนอยู่กัน มีลูก และหลาน 4 คน ลูกชายคนโตสมองผิดปกติดูแลตัวเองไม่ได้มานานหลายปีแล้ว ส่วนภรรย ารับจ้างทำง า นอยู่ที่กรุงเทพฯ ตอนนี้ตกง า นเหมือนกัน จะกลับมาบ้านก็ไม่ได้ เพราะอยู่พื้นที่ เ สี่ ย ง

        นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า หลังรัฐบาลประกาศช่วยเหลือเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไ ว รั สโควิด-19 ตนก็ให้ลูกหลานช่วยกรอกข้อมูลลงทะเบียนทางออนไลน์ ระบุอาชีพหาหอยขายให้กับร้านอาหาร และอาชีพรับจ้างทั่วไป ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จ นถึงวันนี้ลงทะเบียนเกือบ 10 ครั้งแล้ว ก็ยังได้รับคำตอบแบบเดิมคือ “IIจ้งผลการลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้เราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนที่ท่านระบุไม่ถูกต้อง” ตนก็งงว่าไม่ถูกต้องอย่างไร

        “ตนขอฝากถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ขอให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ กำนัน และหน่วยง า นเกี่ยวข้องลงมาสำรวจในพื้นที่ว่าบ้านหลังใดมีอาชีพอะไร ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ อย่างไร หรือควรจะมอบให้ครอบครัวละ 5,000 บาท เพื่อให้ได้ทั่วถึง เพราะบางครอบครัวมีหลายคน กลับได้รับเงินชดเชยกันครบทุกคน” นายวิฑูรย์ กล่าว

        เห้อ เห็นแบ บนี้แล้วก็รู้สึกสลดใจเช่นกันนะคะ มีชาวบ้านไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้รับการเยียวย า แอดก็ได้แต่หวังว่าทางรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยเร็วและสามารถช่วยให้ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวได้รับเงินเยียวย ากันอย่างทั่วถึงนะคะ แอดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังท้ออยู่ในตอนนี้ค่ะ

ข้อมูลและภาพจาก : AmarinTV