กะหล่ำปลีทอ ดน้ำปลา พร้อ มเคล็ดลั บคว ามอร่ อ ย ที่ถูกเปิดเผ ย

กะหล่ำปลีทอดน้ำปลา พร้อ มเคล็ดลั บคว ามอร่ อ ย ที่ถูกเปิดเผ ย

กะหล่ำปลีทอ ดน้ำปลา เป็นอีกเมนูIด็ดที่เวลาเราไปทานต ามร้านอาหาร เป็นต้องสั่งมาทานเสมอ ถึงจะเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะทำง่ายแสนง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะทำอร่อ ยทุกคน เพราะว่ามัน มีเคล็ ดลั บซ่อนอ ยู่นั่นเอง วันนี้เราเ ล ยมี สู ต รความอร่อ ยในการทำเมนู กะหล่ำปลีทอ ดน้ำปลา มาฝากกัน ต ามไปกันเ ล ยดีกว่า

สิ่งที่จะต้องเตรียม

กะหล่ำปลีขนาดกลาง 1 หัว ควรเลือ กที่ยังสดอ ยู่ วิ ธีการสังเกตความสดนั่นก็คือ ให้เราแกะใบออ กแล้วจะรู้สึกว่ากรอบ แตกและหักง่าย ไม่ค่อ ยออ กมาเป็นใบ แต่ถ้าลองหักก้าน แล้วก้าน มีความโค้งงอแต่ไม่หัก งั้นก็แสดงว่าไม่ค่อ ยสดจะทำออ กมาก็ไม่ค่อ ยอร่อ ย เมนูนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อ วิ ธีการทำกะหล่ำปลีทอ ดน้ำปลาให้อร่อ ย

1 อย่างแรกให้เราทำการแกะกะหล่ำปลีออ กมาเป็นใบแล้วก็ฉีกออ ก ให้เล็กลงหน่อ ย ล้างด้วยน้ำสะอาด

2 หลังจากนั้นก็ทำการโขลกกระเทียมซัก 4-5 หัว ตั้งกระทะโดยใช้ไฟแรง ใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อ ย พอรู้สึกว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมที่รักเตรียมเอาไว้ลงไปก่อน

3 หลังจากนั้นให้เราใส่กะหล่ำปลีที่เราเตรียมเอาไว้ลงไป ขั้ นต อ นตรงนี้ยังไม่ต้องรีบผัด ทิ้งไว้สักแป๊บนึงซัก 10 วินาที

4 พอเริ่มครบ 10 วินาทีแล้วก็ให้เราผัดได้เ ล ย ผัดช้าไม่ต้องรีบ ผัดคลุก ไปเรื่อ ย ให้ใบกะหล่ำปลีนั้นโดนน้ำมันให้ทั่วกัน

5 แล้วก็ให้เรานั้นผัดกะหล่ำปลีให้มารวมอ ยู่ตรงกลางกระทะ กองไว้ให้พูน แล้วก็นับ 1 ถึง 5 ทิ้งไว้ 5 วินาที

6 จากนั้นก็ให้เราทำการใส่น้ำปลาไปที่ขอบกระทะโดยใส่รอบ อย่าให้ถูกตัวกะหล่ำปลี นี่แหละตรงนี้แหละคือแนะนำที่ถูกเปิดโปง เพราะว่าคนอื่น มักจะไม่ค่อ ยรู้ มักจะใส่น้ำปลาลงไปตรงตรง

7 การใส่น้ำปลาให้รอบขอบกระทะนั้น โดยไม่ให้ไหลไปติดกับใบกะหล่ำปลี ให้มีเสีຍงดังฉ่า ประมาณว่ามีน้ำปลาเริ่มไหม๊ เริ่มมีกลิ่นน้ำปลาออ ก ตรงนี้เราอย่าเพิ่งผัก ปล่อ ยให้มีกลิ่นของน้ำปลาสุกและเริ่มหอ ม นับอีกประมาณ 7-8 วินาที แล้วค่อ ยทำต่อ

วิ ธีการง่ายเอากะหล่ำปลีขึ้นไปเช็ดน้ำปลาไปเช็ดที่กระทะแบ บนี้

ผัดไปเรื่อ ยเอากะหล่ำปลีนั้นไปผัดกับคราบน้ำปลาต ามขอบกระทะ ผัดไปเรื่อ ยประมาณสัก 20-30 วินาทีต ามความชอบพอเริ่มมีกลิ่นหอ มก็เริ่มปิดเต าแก๊สแล้วตั ดขึ้นได้ทันที

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับวิ ธีการทำ กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา ทั้งนี้ด้วยรสชาติที่มีความโดดเด่นของตัวมันเอง จะทำกินเอง หรือจะทำขายเพื่อสร้างร ายได้ก็นับว่าน่าสนใจทีเดียว ที่สำคัญเราทำเองกับมือน่าจะปลอ ดภัยกว่า