ลูกคนไหนกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ มีแต่เจริญ

<– END Featured Image. –>

กตัญญูต่อพ่อแม่ มีแต่เจริญ

พ่อแม่นั้น มีพระคุณเหนือกว่าอะไรทั้งสิ้น แม้ขุนเขาที่ว่าใหญ่ ท้องทะเลที่ไพศาล ก็เปรียบไม่ได้กับพระคุณพ่อแม่
ถึงจะให้เงินทอง ซื้อข้าวของให้ ก็ทดแทนไม่หมด ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่

ใคร คือ คนที่รักเรามากที่สุด ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรใครที่คอยเป็นห่วงเรามากที่สุด นี่คือความรักที่แท้จริง จริงใจ และยั่งยืนที่สุดแล้วทำไมเราถึงจะไม่ตอบแทนบุญคุณท่าน

ลูกคนไหนกตัญญู ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ได้ดีมีวันนี้ก็เพราะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี จะทำให้เทวดาคอยคุ้มครอง เ รื่ อ งร้ า ยจะกลายเป็นดี

คำว่า “คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้ว” หรือ “คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่” เมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันแต่จะมีเ รื่ อ งบังเอิญทำให้คลาดแคล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงแต่ขอให้ทำด้วยใจ นะ

พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบว่าบิดามารดาเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านของบุตร เพราะฉะนั้นการได้ดูแลพระอรหันต์ก็บุญมหาศาลอยู่แล้วแต่ระวังถ้าทำตรงกันข้ามก็คือ “อกตัญญู” ผล ก ร ร ม ก็จะหนักมากเช่นกัน

จิตของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ได้ผูกพันกัน เหมือนจิตพระอรหันต์นั้นแหละ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แบบไร้เงื่อนไข ดังนั้น หากลูกคนไหนทำบุญกับพ่อแม่จึงเหมือนทำบุญกับพระอรหันต์ มีแต่เจริญรุ่งเรือง

ลูกที่ให้เงินแม่ทุกเดือน พาไปไหว้พระ ถวายสังฆทานสวดมนนต์ ทานอาหารดี ซื้อของใช้ที่จำเป็นให้ ทำให้ท่านไม่ลำบาก คอยดูแลท่านเวลาท่าน เ จ็ บ ป่ ว ยคนเหล่านั้นจะเหมือนมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง

กลายเป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี และ ในที่สุดผลบุญก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัว ได้คู่ครองสมฐานะ การง า นเจริญรุ่งเรือง เพื่อนฝูงเจ้านายก็เอ็นดู คอยช่วยเหลือทุกอย่าง

ขอบคุณที่มา : ส่องโลกกว้าง