ถ้าอยู่ค่าไฟพุ่งขึ้นเรื่อย อย่าซ้ำเติมกันมากกว่านี้เ ล ย

ส า รวัตรโพสต์เห็นบิลค่าไฟ พุ่งขึ้นแบ บนี้อย่าซ้ำเติมประชาชนเ ล ย

ก็ต้องบอกเ ล ยว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่โซเชียล เข้ามาแสดงความเห็นกัน เป็นจำนวนมา ก

หลังเฟสบุ๊คของส า รวัตรเอก หุ่นงาม ได้ออกมาโพสต์

หลังเห็นบิลค่าไฟพุ่งสูงมาก ทั้งนี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพบิล พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า

ถ้าอยู่ค่าไฟขึ้นเรื่อย จาก 900กว่า เป็น 1000กว่า มารอบนี้ 2000กว่า ทั้งที่

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม เป็นปกติเหมือนกัน ทุกเดือนแบ บนี้

ผมมีสิทธิทำอะไร ได้บ้างครับ นอกจากบ่นกับตัวเองแบ บนี้ คนกำลังขัดสน ลงทุกวันเ ล ย

แต่ค่าไฟกับสวนกระแส เพิ่มขึ้นเรื่อย ผู้รับผิ ดชอบช่วยหารือกัน หน่อยนะครับ

“อย่าซ้ำเติมกันมากกว่านี้เ ล ย ลดตามราคาน้ำมันหน่อยไม่ได้รึ ท่านผู้เจริญ”

ภาพจากส า รวัตรเอก หุ่นงาม

หลังเ รื่ อ งดังกล่าวถูกเผ ยแพ ร่ออกไป มีโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากกว่าหกพันความมคิดเห็นเ ล ยทีเดียว

ขอบคุณที่มา ส า รวัตรเอก หุ่นงาม