เกษตรกรเฮ คลัง เตรียมเยี ย ว ย า ครัวเรือนละ 3 หมื่น โอนเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียน

เกษตรกรเฮ คลัง เตรียมเยี ย ว ย า ครัวเรือนละ 3 หมื่น โอนเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียน

จากสำนักข่าวเดลินิวส์ ได้รายง า นว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

ในส่วนมาตรการเร่ง 6 แสนล้านบาท จะนำไปใช้ 3 ส่วนประกอบด้วย

เยี ย ว ย า แร ง ง า น อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ให้เงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน อีกส่วนไปใช้ดูแลระบบสาธารณสุข

และสุดท้ายใช้ดูแลเกษตรกร ซึ่งกำลังพิจารณาให้จ่ายเงินสดช่วยเหลือเข้าบัญชีโดยตรงเ ล ย แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน

โดยจะช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนตามข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

รวมถึงกลุ่มอื่น ซึ่งกำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ และการช่วยเหลือโดยดูผลกระทบ ภั ย แล้ ง ไปด้วย

สำหรับวงเงินในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา

ไม่จำเป็นต้องจ่ายเท่ากับภาค แร ง ง า น 30,000 บาท

โดยจะพิจารณา อย่ าง เหมาะสม ซึ่งเบื้องต้นมีเกษตรกรอยู่ในเป้าหมายประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ทางทีมง า นสังคมออนไลน์ ขอให้เกษตรกรทุกท่านได้รับการ เยี ย ว ย า จากรัฐบาลโดยเร็ว

ขอบคุณที่มา เดลินิวส์