บุญจะเป็นตัวนำทาง ให้ไปเจอคนที่ศีลเสมอกัน

บุญจะเป็นตัวนำทาง ให้ไปเจอคนที่ศีลเสมอกัน

ไม่มีคู่บุญก็ขอให้ทำบุญคู่ตัว คู่อาจไม่มาในเร็วแต่หากมีคู่อยู่ ไม่ว่าอยู่ปลายขอบฟ้าเดี๋ยวก็เดินทางมาเจอกัน จงอดทนรออย่าคว้าคนอื่นมาแก้เหงาเพราะมันบาป และจะมีแต่ทุกข์กับทุกข์

เคยได้ยินไหม คู่ชั่ วคราวมักมาแล้วก็จากไป มันอยู่ไม่ถาวรคงทนหรอก ถึงเวลาไม่เขาก็เรานั้นแหละต้องจาก เมื่อต้องโบกมือลาทั้งที่ใจยังรัก แม้คาดหวังว่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาจ นลาจาก

เมื่อคำตอบของชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ เราและเขาเดินมาไกลได้เพียงเท่านี้ เราก็ต้องวางแผนใหม่ ตั้งหลักใหม่

แต่แผนการมีแฟนทันทีเพื่อหาคนคลายเหงาคลายทุกข์ นั้นไม่ใช่ทางออกที่ดี นั่นเป็นการสร้างทุกข์และบาปให้ตัวเองเพิ่ม หากเวลานี้ใจยังเจ็ບ ก็ปล่อยมันให้เจ็ບ ให้รู้สึกว่าเจ็ບมันเป็นอ ย่า ง นี้เอง

รู้เท่าทันมัน อย่าพึ่งเอาชนะมัน หากยังรู้สึกอยู่ เพราะมันไม่ช่วยให้ลืมได้เร็ว แต่กลับเพิ่มความเจ็ບซ้ำ ให้กับตัวเอง

การปล่อยตัวเอง ปล่อยใจให้เป็นอิสระ คือหนทางนำเราไปสู่การหลุดพ้น ใจที่วางคือใจที่นิ่ง ไม่รู้สึกเจ็ບปว ดอีก เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะรู้สึกมีพลังน้อย

ยิ่งได้หันหน้าเข้าหาธรรม ยิ่งจะเพิ่มความร่มเย็น สุขสงบใจให้กับตัวเอง หมั่นสะสมบุญเข้าไว้ เมื่อไหร่ที่เรามีบุญมาก บุญจะเป็นตัวนำทางให้เราไปเจอคนที่มีบุญและศีลเสมอกัน

จะเห็นว่าคนที่มีศีลสมบูรณ์ ไม่พร่อง มักจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ศีลข า ดไม่ได้หรอก เพราะคุยกันไม่รู้เ รื่ อ ง อยู่กันก็ไม่ได้นาน

ที่มา loveyim