บัณฑิตหนุ่มนำเสื้อวินไปคืนเจ้าของวิน

บัณฑิตหนุ่มนำเสื้อวินไปคืนเจ้าของวิน หลังตนจบปริญญาตรีโดยใช้การขับมอไซวินเลี้ยงชีพ และไม่กู้กยศ.เพื่อ ตั ดปัญหาหนี้ในอนาคต – รู้จักคิด สู้ชีวิตแถมรู้จักบุญคุณ นี้แหละ “อนาคตของชาติ”

ธนาคาร ทองสุข หรือ น้องเอิร์ธ เป็นบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทย าลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งส่งเสียตัวเองเรียนด้วยการขับจักรย านยนต์รับจ้าง ในช่วงก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน โดยจะได้รายได้ประมาณวันละ 200-300 บาท นอกจากนี้ ยังไม่ได้กู้ กยศ.เรียน เพราะว่าเห็นพ่อแม่เป็นหนี้แล้วทุกข์ จึงพย าย ามที่จะหางานส่งเสียตัวเองเรียน เพื่อเป็นการ ตั ดปัญหาหนี้ในอนาคต

ในวันที่น้องเอิร์ธประสบความสำเร็จตนเองได้นำเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ไปคืนกับเจ้าของวินเพื่อให้นำไปให้กับนักศึกษาคนต่อไป และขอบคุณเจ้าของวิน ที่ให้โอกาสและทำให้ตนเองมีรายได้จนสามารถส่งตัวเองจนเรียนจบปริญญาตรี

Cr. Ratiya Nagvajara