อาจารย์เฉลิมชัย เตือนสติ ต้องรักประเทศไทยให้มาก ทุกวันนี้ไทยเราดีที่สุดแล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชื่อดังได้บันทึกคลิปวิดีโอให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศ โดย อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า “สำหรับพี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะครับผมอย า กจะฝากว่า ตอนนี้พวกเราย่ำແย่กันไปหมดคนย ากคuจ นลำบากมาก รักประเทศไทยพวกเราต้องรักประเทศไทยต้องรักชาติบ้านเมืองของเรา ทุกวันนี้ประเทศไทยเราดีแล้ว

สำหรับเ รื่ อ งโ ร คระบาดเนี่ย พวกเราสามารถควบคุมกันได้ โดยประชาชนของเราเอง พวกเราโดยส่วนใหญ่ของประเทศคนไทยเราดีมากเ ล ยว่าดีมากทุกฝ่าย คนร ว ยช่วยคuจ นครับ มีคนไทยหลายคนที่เอาข้าวออกมาเอาเงินไปแจก แล้วไม่ออกสื่อเยอะแยะไปหมด และนี่คือนิ สั ยของคนไทยชาวพุทธ ที่มีน้ำใจมีความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

อย่ารอรัฐบาลอย่าไปรอนู่นนี่ เราช่วยกันเองได้ แ ค่ประชาชนในประเทศช่วยประชาชนด้วยกันเองคนย ากคuจ น ผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่ชัดเจ นที่สุดไม่ต้องรอรัฐบาลเราช่วยกัน ผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยกัน เราจะเห็นเยอะแยะไปหมดที่คนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนย ากคuจ น

นี่คือความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยของเรา ความอยู่รอดของประเทศไทยของเราคือประชาชน ประชาชนคือความอยู่รอดของประเทศ รัฐบาลช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ต้องไปรออะไรมันมากต้องช่วยกันเอง

บ้านเมืองไทยของเราที่สามารถควบคุมโ ร คระบาดได้ อย่างดีเยี่ยม มาจากความสำนึกรับผิดชอบของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ นี่คือดีมาก เรารักประเทศของเรา ถ้าเราไปดูประเทศอื่นเขาเสีຍชีวิตกันเกลื่อนกราดไปหมด ประเทศไทยของเราดีมาก ไม่มีจะกินเพื่อนบ้านให้ ไม่มีจะกินแบ่งปันให้ ประชาชนของเราแบ่งปันกันเอง ดีกว่ารอภาครัฐเชื่อผมนะครับ

เพราะผมก็เชื่อท่าน เชื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ว่าเป็นคนมีน้ำใจ เป็นคนใจดีมีเมตตา ขอบคุณหมอพย าบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพย าบาลทุกโรงพย าบาลทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือดูแลคนเจ็ບป่ ว ย และขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่ได้เกื้อหนุนคนไทยทุกคนขอบคุณที่ช่วยชาติบ้านเมืองขอบคุณครับ”

ชมคลิป

แหล่งที่มา: เฟซบุ๊ก esancuisine