คลังเผ ยเ คล็ดลั บขอทบทวนสิทธิ์ ทำ 3 อย่าง ผ่าน แ น่ น อน

คลังเผ ยแนะนำขอทบทวนสิทธิ์ ทำ 3 อย่าง ผ่าน แ น่ น อน

ขอทบทวนสิทธิ์ www.เราไ ม่ทิ้งกัน.com มาตรการเยียวย า 5,000 บาท เริ่ม 20 เม.ย 63 เผย 3 สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่นัดไปเจอตัว เพื่อไปดูความเดื อดร้ อน เผยแนะนำ ถ้าพาเจ้าหน้าที่ไปที่ทำง า นจริงได้ ผ่านแน่นอน รอรับเงินได้เ ล ย

วันที่ 19 เมษายน 2563 ข่าวเที่ยง NBT รายง า นว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง า นเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้ามาตรการ เราไ ม่ทิ้งกัน ที่จะเปิดให้ประชาชนที่ไ ม่ผ่านเก ณฑ์การคัดกรองเงินเยียวย า 5,000 บาท ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.เราไ ม่ทิ้งกัน .com ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

โดยหลังยื่นทบทวนสิทธิ์เพียง 1 วัน กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลไปแยกเป็นจังหวัด และส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยบริหารจัดการ โดยจะมีการส่งทีมไปตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ แม้แต่คนที่ทำง า นใน กทม. และเดินทางกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด เนื่องจากสถานประกอบการใน กทม. ถูกสั่งปิด ก็สามารถนัดทีมตรวจสอบไปพบที่ต่างจังหวัดได้เช่นกัน

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมคือ รูปถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเดือ ดร้อ นจากโ ควิ ด หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงให้เห็นว่าที่ทำง า นถูกสั่งปิดจาก C O V I D  1 9 จริง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อส่งรูปถ่าย 3 ภาพ มายังส่วนกลาง ประกอบด้วย

1 ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์

2 ภาพบัตรประชาชน

3 ภาพร้านค้าหรือการทำง า น หรือรูปที่ผู้ทบทวนสิทธิ์เคยถ่ายในร้านค้า หากไ ม่มี ใช้เอกส า รจ่ายค่าน้ำ ค่าไ ฟ ค่าเช่า เพื่อให้เป็นหลักฐานในการขอทบทวนสิทธิ์

“ถ้าสามารถนัดไปสถานที่ทำง า นได้จริง จะจบง่ายกว่า หากใครมี 3 ภาพที่ระบุไว้ ให้รอฟังผลการคืนสิทธ์จากส่วนกลางได้เ ล ย” นายลวรณ กล่าว

โดยในระยะแรก จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไ ม่ผ่านเกณฑ์และไ ม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อน และในระยะต่อไปจะขย ายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนเพราะความเข้าใ จผิ ดด้วย

และขอเน้นย้ำว่า ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวย าครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ หากผ่านสิทธิ์เดือนพฤษภาคม จะได้รับเงินเยียวย าครั้งแรก 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินเยียวย า 5,000 บาท ของเดือนเมษายน

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันที่ 20-21 เมษายน อีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

ที่มา ข่าวเที่ยง NBT