ถ้าได้รับ SMS นี้กลุ่ม 2.6 ล้านรายที่เหลือ จะรับรวดเดียว 10000 เดือนหน้า

โดยกระทรวงการคลังเปิดเผย ความคืบหน้าโครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยีย ว ย า 5 พันผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ กระทรวงการคลังได้ ใช้ฐานข้อมูล และระบบการคัดกรอง คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า

มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับสิทธิเนื่องจากมีสิทธิ หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ จากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ การชดเชยรายได้ตามมาตรการ 5 พันจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ ส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านราย อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.ถึงวันที่ 29 เม.ย. 63 และในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงิน ผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย

ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ 10000 ภายในสัปดาห์แรก ของเดือนพ.ค. 63 กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยีย ว ย า ของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุด ได้ที่ เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปเ ล ย

ที่สำคัญหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวย า 5000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด”

ขอบคุณที่มา ไทยรัฐ