ก ร ร ม ของคนเกิดเป็นผู้หญิงเอามาให้ อ่ า น โ ด น ใจจริง

เอามาให้ผู้หญิง อ่ า น โดนใจจริง

ใจเป็นของพ่อแม่

กายเป็นของสามี

เวลาเป็นของลูก

มีเพียงริ้วรอยที่ เป็นของตัวเอง

สวยหน่อย ก็ถูก นิ น ทา

ขี้ เ ห ร่  ก็ไม่มีใครสนใจ

พอทำตัวสนุก เขาก็ว่าบ้า

พูดน้อย ก็หาว่าสื่อสา ร ด้วยลำบาก

อย า กอยู่เป็นโสด ก็ถูกค่อนขอดว่าไม่มีใครเอา

หากแต่งง า น ก็กลัวหมดอิสรภาพ

ได้สามีหล่อ ก็มีกิ๊กง่าย

ไม่หล่อ เขาก็ว่าตาไม่ถึง

ไม่อย า กมีลูก เขาก็ว่าเป็นผู้หญิงจริง หรือเปล่า

อย า กมีลูก ก็กลัวจะเหนื่อຍคนเดียวเปล่า

อย า กออกไปทำง า น เขาก็ว่าไม่สนใจลูกเต้า

พอไม่ไปทำง า น เขาก็ว่าสบายสามีเลี้ยง

พอแต่งหน้า ก็ว่าไปให้ท่าใคร

พอไม่แต่งหน้า ก็ว่าหน้าซีดเหมือนไก่ต้ม

ไม่คบเพื่อน แล้วเวลากลุ้มใจจะไป ปรึกษาใคร

พอคบเพื่อน ก็หาว่าเอาแต่สนุก ทำตัวเหลวไหล

ชีวิตของลูกผู้หญิง ทั้งชีวิตแทบไม่มีเวลา

เป็นของตัวเอง

โบราณกล่าวว่า ” เกิดเป็นผู้หญิงแท้จริง แสน ลำ บ า ก “

บทความนี้ มอบแด่คุณผู้หญิงทั้ง

หลายที่กำลังพย าย ามดูแลครอบครัว 

เป็นภรรย าที่ดี เป็นแม่ที่ดีของลูก …

ผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับแรง เ สี ย ด ท า น และแรงก ด ดั นทั้งหลาย

คุณผู้ชายทั้งหลาย

ถนอมคนที่อยู่เคียง ข้างกายคุณให้มาก เพราะเธอก็ต้องการกำลังใจ 

อ่ า น จบแล้ว 

คงเข้าใจผู้หญิง กันมากขึ้นน๊ะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา : JellyWalker