หัวหน้าที่ดี เขาจะไม่ด่า เขาจะชี้นำลูกน้องไปในทางที่ดี

หัวหน้าที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

ข้อที่ 1. ชมเชยลูกทีม เพราะคำชมคือน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อเพิ่มกำลังใจให้คนทำงาน

ข้อที่ 2. ปากกับการกระทำต้องตรงกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ข้อที่ 3. อารมณ์คือจุดตาย หากเป็นผู้ใหญ่แต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก็ไม่ต่างอะไรจากเด็ก

ข้อที่ 4. ต้องรู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรไม่ควรพูด แม้เป็นเ รื่ อ งจริง แต่พูดแล้วก่อให้เกิดความแตกแยก ก็ไม่ควรพูด

ข้อที่ 5.วินัยเป็นเรื่องสำคัญ ทีมที่ไม่มีวินัยก็ไม่ต่างอะไรกับฝูงชนในระหว่างการจลาจล

ข้อที่ 6. หมั่นสะสมบารมี ด้วยการเป็นผู้ให้ ใจกว้าง ยอมเสียบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ได้อย่างเดียว

ข้อที่ 7. รู้จักถอยบ้าง ถ้าจะกระโดดให้ไกลก็ต้องถอยไปตั้งหลักให้ดี อย ากกระโดดให้สูงก็ต้องย่อตัวลงก่อน ถ้าจะเดินหน้าชนอย่างเดียว เดี๋ยวก็ชนกำแพง

ข้อที่ 8. การทำงานคือการเดินทาง มันเป็น Journey ที่ไม่มีวันจบ ต้องรู้จักกระจายงานออกไป แล้วคอยติดตามว่าลูกน้องยังอยู่ในเส้นทางหรือไม่ ในความเร็วที่ต้องการรึเปล่า

ข้อที่ 9. ต้องรับฟังและรับทำ รับฟังไม่พอ หัวหน้าบางคนรับฟังอย่างเดียว แต่ไม่ทำ วันหลังลูกน้องก็ไม่อย ากเสนออะไรแล้ว เพราะพูดไปก็เหมือนเดิม

ข้อที่ 10. ทำงาน อย่าตั้งรับ เพราะมีแต่แพ้กับเสมอ ต้องเล่นเกมบุก เพราะมีโอกาสชนะ

ข้อที่ 11. ทีม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรั กษ าไว้ ทีมจะแตกเพราะปัญหา 2 เ รื่ อ ง คือ ความไม่ยุติธรรม กับ การเอาเปรียบ

ข้อที่ 12. ทำงานด้วยหลัก 7 x 24 คือ ทุก 7 วันต้องรายงานความคืบหน้าของงานที่ทำให้หัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ส่วนข่าวร้ ายหรือปัญหาในการทำงานที่เกิດขึ้น ต้องรายงานภายใน 24 ชั่ วโมง

ขอบคุณที่มา verrysmilejung