เชื่อเถอะ ถ้าอยากพบความสุขสงบในชีวิต ต้องเลิกแคร์คำพูดคนอื่น

ถ้าอย า กสบายใจ อย่าแคร์ความคิดของคนอื่นมากเกินไป โดยปกติของมนุษย์แล้ว ต้องการ การยอมรับจากคนรอบข้าง ผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้น

แต่ความเป็นจริงแล้ว ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับในตัวคุณ และนิ สั ยการกระทำทั้งหมดของคุณได้ มันเป็นเ รื่ อ งธรรมชาติมาก ที่มีคนรัก ก็ย่อมมีคนเ ก ลี ຍ ด

ดังนั้น อย่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเราเอง และคนที่เรารัก เหตุผลต่อไปนี้จะทำให้เรารู้ว่าทำไมตัวเราถึงไม่ควรสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดมากเกินไป พวกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เค้าว่ากันว่า ตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรดีและ

สำคัญที่สุด สิ่งที่เราเลือกทำ เลือกที่จะใช้ชีวิตที่เราเป็นอยู่นั้นมาจากการ ตั ดสินใจด้วยตัวของเราเอง และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา ถ้าเกิດผลที่ได้ ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้ อย่างน้อยตัวเราเองก็ได้เรียนรู้และยอมรับกับสิ่งที่เกิດขึ้น

ชีวิตเป็นของเราไม่ใช่ธุระและความรับผิดชอบของคนอื่น คนเราทุกคนต่างมีความคิดและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน คนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือตัวตนของเราได้ เว้นแต่ว่าตัวเราเองยอมให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณ แต่สุดท้าย

แล้วเป็นเราเท่านั้นที่ต้องเลือกเส้นทางเดินในชีวิตของตัวเองให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ

สิ่งที่ใช่และสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณก็ได้ คนเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเรามากที่สุด ดังนั้นอย่าไป ตั ดสินคนอื่นจากความคิดและการกระทำ การกังวลในสิ่งที่คนอื่น

คิด จะทำให้ตัวคนนั้นล้มเลิกความฝันของตัวเองได้ หากคุณเป็นคนที่เก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้ตัวคุณเองไปไม่ถึงฝันที่ตั้งใจไว้เลยก็ได้ ความคิดของคนอื่นรวมถึงของตัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อย

คนเรามักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งความคิดและการกระทำต่าง บางทีขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่เกิດขึ้น ณ ตอนนั้น ความคิดและมุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชีวิตคนเรามันสั้นกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจกับเ รื่ อ งพวกนี้ ชีวิตของ

เราเกิດมาครั้งเดียว ดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด คิดอย ากจะทำอะไรก็ทำอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิດขึ้น อย่าไปกังวลกับความคิดเห็นของคนอื่น

ใครทำอะไรไปก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น บ่อยครั้งที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีความสุข เพียงเพราะการคิดมากจากคำพูดของคนอื่นมากเกินไป สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิດขึ้น ในการใช้ชีวิตของเรา คนอื่น ไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุณคิดหรอก บางคนที่เข้า

มาหาเราก็มักจะเข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่าง จากตัวเรา หากเรากระทำการใดใดที่ไม่ได้ไปกระทบต่อชีวิตของคนอื่นพวกเขาเหล่านั้นก็แทบจะไม่สนใจตัวคุณเลยแม้แต่น้อย

มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวคุณจะทำให้ทุกคนพึงพอใจ คุณไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนสามารถพึงพอใจในตัวคุณได้ตลอดเวลา แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของทุกคน คนที่คุณควรทำให้พึงพอใจมากที่สุด นั่นก็คือตัวคุณเอง

ที่มา สบายตา | สถานีความสุข