ถ้าเลือกได้ 1 ข้อ อยากจะขออะไร

เทพทันใจ มีต้นกำเนิดจากประเทศ พ ม่า ชาวพม่านิยมนับถือ เพราะเชื่อว่าเป็นเทพผู้ปกปักรั กษ าและบันดาลโชคลาภ

หากผู้ใดมากระซิบขอสิ่งใด ก็จะสมปรารถนาได้รวดเร็วทันใจตามที่หวังไว้ จึงทำให้มีผู้คนศรัทธามากขึ้น รวมถึงคนไทยนิยมเดินทางไปสักการะบูชาและท่องเที่ยวขอพรเทพทันใจบ่อยขึ้น

ปัจจุบันนี้ องค์เทพทันใจ ได้ถูกนำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดในประเทศไทยหลายแห่ง “เทพทันใจ” ท่านให้โชคลาภและมีญาณวิเศษที่ทำให้ผู้คนที่เป็นโ ร คภัยไข้เจ็ບ แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายข า ดมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งงาน ค้าขาย หรือความรัก หรือแม้การปลดหนี้ปลดสิน เมื่อเกิດความสำเร็จ ก็ต่างเล่าขานปากต่อปาก ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนจึงให้ความสนใจเข้ามากราบไหว้ขอพร กันอย่างล้นหลาม

เทพทันใจ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอ ธิษฐ าน ด้วยความที่อ ธิษฐ านแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่วัน พรที่ขอก็สัมฤnธิ์ผลดังปาฏิหาริย์ เอาเป็นว่าเราไปดูวิธีการบูชาเทพทันใจพร้อมกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ ประกอบด้วย ดอกไม้ ผลไม้ เช่น กล้วยนากสีแดง และมะพร้าวน้ำหอม ท่านไม่ทานเนื้อสัตว์

ธนบัตร 2 ใบ

ผ้าคล้องคอ และร่มฉัตรกระดาษ

เมื่อเตรียมสิ่งของครบแล้วปฏิบัติดังนี้

ให้นำสิ่งของที่ถวายใส่พาน แล้วนะไปวางที่โต๊ะ จากนั้นนำธนบัตรที่เหมือนกัน 2 ใบ ม้วนเป็นรูปกຣวຢซ้อนกัน แล้วนำใส่ในอุ้งมือของท่าน

นำหน้าผากของคุณไปแตะที่นิ้วเทพทันใจ แล้วตั้งจิตอ ธิษฐ านบอกชื่อ-นามสกุล พร้อมด้วยขอพรสิ่งที่ตนปรารถนาเพียง 1 ข้อเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนใจ

นำเงินธนบัตรที่ถวายออกมาเก็บเอาไว้เองเป็นขวัญถุง 1 ใบ เพื่อความเป็นสิริมงคลและต่อโชคลาภให้ตนเอง

ไหว้เทพทันใจ สำหรับการไหว้เทพทันใจนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ธูปในการไหว้ ใช้เพียงเครื่องบูชาก็เพียงพอแล้ว

คาถาบูชาเทพทันใจ ตั้งนะโม 3 จบ

โอม สิทธิการิยะ ข้าแต่ท้าวเทพทันใจ

โสโสมะมา จิตตะภะวัง มหาลาภัง อิติพุทธัสสะ

สุวรรณนังวา ราชาตังวา มณีวา ธะนังวา ภิชังวา

อัตถังวา ปัตตังวาเงินทองหลั่งไหลมา มหาลาภา

เอหิ เอหิ อาคัจฉายะอิติ ปรารถนาอันใด พึ่งสำเร็จมา

นะมามีมา มหาลาโภ เทวะราชะกะนัง เชยยะ เชยยะ ภะวันตุ

ขอพรอย่างไร ? ให้สมหวังโดยเร็ว

ก่อนอื่นคุณต้องทราบว่า “เทพทันใจ” นั้นท่านต้องการสิ่งใด สิ่งที่ท่านปรารถนาที่สุด คือ “ผลบุญ” ฉะนั้นเราจะต้องสร้างบุญถวายให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะทำบุญใส่บาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์ หรือการให้ทานก็ขอให้คุณนึกถึงท่าน แล้วอุทิศผลบุญนั้นให้ท่านด้วย การขอพรควรขอทีละเ รื่ อ ง เมื่อสำเร็จแล้วจึงขอใหม่ ยิ่งทำบุญมาก ผลบุญนั้นจะส่งให้พรที่ขอประสบความสำเร็จมากขึ้น และอีกสิ่งที่ทำให้เราสมหวังคือ “การลงมือปฏิบัติ” ค่ะ

อย่างไรก็ตาม ตามความเลื่อมใสศรัทธา หากผู้ใดที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว อย า กจะบนบาน และขอพรต่อหลวงพ่อทันใจ ก็สามารถทำได้ แต่จะได้ผลหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งคว ามเชื่ට ความศรัทธา บุญที่ตนเคยประกอบมา หากถึงวาระแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาเบาลงได้ ขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะ