ข่าวดี คลังประกาศ 3 กลุ่มใหม่ล่าสุด ที่จะได้รับเงิ น 15000 บาท

ข่าวดี คลังประกาศ 3 กลุ่มใหม่ล่าสุด ที่จะได้รับเงิ น 15000 บาท

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการผู้ได้รับผลกระทบ หรือคณะกรรมการปลัด 10 กระทรวงว่า

ที่ประชุมเห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบ ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มตกหล่น กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคคลกร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา .

โดยกลุ่มเปราะบาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงิ น 3.9 หมื่นล้านบาท ทั้งlด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนแม่ให้มาไม่ครบ คนไร้บ้าน ซึ่งในที่ประชุมมอบให้พม. ไปดูแนวทางช่วยเพิ่มในกลุ่มตกหล่น

ส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ คือ กลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงิ นจากรั ฐ ขายของออนไลน์ไม่ช่วย เพราะขณะนี้ยังค้าขายได้ พนง.รั ฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยเหลือของแต่ละรั ฐวิสาหกิจ

ส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง ดังนั้น อย า กให้ไปหาง า นทำมากกว่า ในกลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้ ครม.เพิ่มให้ในกลุ่มคนแม่ให้มาไม่ครบ 2 ล้านคน ได้รับเงิ นเพิ่มอีกเดือนละ 1 พันบาท ส่วนผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท

ขณะที่คนไร้บ้าน พม.จะช่วยหาที่อยู่ให้ ส่วนแม่ที่ ลำบากไม่มีเงิ นซื้อของให้ลูก กลุ่มนี้จะช่วยดูแลให้ แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5000 บาท เท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกร เนื่องจาก รั ฐให้ความช่วยเหลือมาตลอด และไม่ใช่ผู้ที่สูญเสีຍรายได้เหมือนอาชีพอิสระ ดังนั้นการช่วยเหลือจะไม่เท่ากัน นายประสงค์กล่าว

นายประสงค์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มตกหล่นเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก ลำตั ด กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวมรวมมา รวมถึงบุคคลกรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา เช่น นักกีฬา นักมวย ขณะนี้ต้องหยุดทำง า น ใน 2 กลุ่มนี้การช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และต้องไปดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้

นายประสงค์ กล่าวว่า การช่วยเหลือจะใช้เงิ นจาก พรก.กู้เงิ น 1 ล้านล้านบาท กลุ่มเปราะบางมีมาตรการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้คือ กลุ่มคนพิกา ร แต่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ให้พม.กับไปการดูแลเพิ่มเติม รวมถึงดูงบประมาณใหม่ ถ้าเสนอมาเร็วพร้อมจ่ายเงิ นให้ทันทีในกลางเดือนพ.ค. ผ่านกรมบัญชีกลาง บางส่วนมีการขึ้นทะเบียน และมีการดูแลจากภาครั ฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว