ตราตรึงในหัวใจ และความทรงจำชาวไทย ไม่ลืมเลือน

จากเมื่อปี ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้น น้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ ของประเทศไทยไม่เว้นกระทั่ง ในกรุงเทพฯซึ่งพ่อหลวง ร.9 ทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่า งยิ่ ง

นายธรรมนูญ นาคสุข ได้ตั้งกระทู้เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสถานการณ์น้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ว่า พระองค์ทรง ปรับห้องประทับพักผ่อน มาเป็นห้องทรงง า น เพื่อพระราชทาน แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม

โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล ได้เปิดเผยว่าพระองค์ทรง ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม ในทุกพื้นที่ แต่ละวันทรงง า น และให้เจ้าหน้าที่กราบทูล รายง า นสถานการณ์น้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระย า

ซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วน ของโรงพย าบาลศิริราช และหน่วยง า นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการทอดพระเนตร ริมแม่น้ำเจ้าพระย าบ่อยครั้ง “จะหลับลงได้อย่างไร ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน” พระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ ๙

นอกจากนี้ นายแพทย์ธีรวัฒน์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า

ส่วนน้ำท่วมชุมชนคลองบางกอกน้อย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ ทรงห่วงใยเช่นกัน เห็นได้จากโครงการพระราชดำริเ รื่ อ งการแก้ไขปัญหา จราจรยังครอบคลุมเ รื่ อ งการระบายน้ำ ในพื้นที่ด้วย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ

ทรงทราบถึง ความเดือดร้อนและยังทรงง า นตลอดเวลา ชั้น ๑๖ โรงพย าบาลศิริราช ทรงปรับห้องประทับพักผ่อน มาเป็นห้องทรงง า นส่วนพระองค์ พระราชทานพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนั้น

ขอบคุณที่มา khaosaan and liekr