รอไฟเขียวใครมีบุตร เตรียมลงทะเบียนรับเงิน เอาไปเลย 3000 เดือนหน้า

กรณีกระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมชงครม. เสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น คนชรา เด็ ก ผู้พิ ก าร คนไ ร้บ้านและคนที่ตกหล่น ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

โดยจะแจกเงินคนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ส.ค.63 ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านราย

ทั้งนี้จะยื่นให้คณะกรรมการ กลั่นกรองโครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณาหากเห็นชอบ จะเสนอให้ครม. พิจารณาต่อ 29 พ.ค.นี้

ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1จุด7 ล้านราย คลังกำลังตรวจสอบอยู่ คาดน่า จะมีผู้ผ่านสิทธิรับเงิน 5000 บาท 3 เดือนได้หลักแสนคน

ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2จุด4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่ม แต่ต้องรอได้ข้อสรุปอีกครั้ง

ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13จุด5 ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมา เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

ขอบคุณเรื่องเล่าเช้านี้