ทำตาม 4 ข้อ แก้ไขชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้ ให้ดีขึ้นได้

หลายครั้งที่ชีวิตเหมือนจะดีขึ้น แต่กลับมีอะไรมาขัดขวางไว้ตลอด ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ ซึ่งตามความ เ ชื่ อ ของทางบ้านเรา ก็มักจะเชื่อในเ รื่ อ งบาปบุญ การทำ ก ร ร ม จนส่งผลมาถึงเราในตอนนี้ ใครที่กำลังขัดสน เงินไม่พอใช้ ก็อาจจะเป็น ก ร ร ม ที่เคยทำไว้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีคำแนะนำมาให้ทำตาม 4 ข้อนี้ ทำแล้วรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอน

1.ตื่นเช้าใส่บาตร ทำบุญสม่ำเสมอ

หมั่นตื่นเช้าเพื่อใส่บาตรบ้าง การตื่นเช้ายังส่งผลให้ร่ า งกายของเราสดชื่นกว่าการตื่นสายอีกด้วย และมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีกว่า นอกจากการทำบุญเพิ่มบุญกุศลแล้ว ควรอนุโมทนาบุญให้กับ เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน

การสร้างบุญกุศลให้ตัวเอง และการแบ่งบุญกุศลให้ เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญ และมีความราบรื่นในชีวิต

2.ขอขมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่

หากเราไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ก็อย า กให้หาเวลาไปเยี่ยมท่าน และทำการขอขมาท่าน กับสิ่งที่ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ด้วยวาจา หรือการกระทำ ขอให้ท่านให้อภัยในสิ่งที่เราได้ทำล่วงเกินท่านไป และขอพรกับท่านให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง

เชื่อว่าพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยลูกทุกคนอยู่แล้ว โดยการขอขมาก็ให้นำดอกไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยสักพวง หากะละมังมาล้างเท้าให้พ่อแม่ แล้วพูดขอขมากับสิ่งที่เคยทำลงไปที่นึกได้ ขอให้ท่านยกโทษให้เรา พาท่านไปทานอาหารอรอ่ย ดูแลท่านเท่าที่จะทำได้ แล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต การทำดีกับใครก็ไม่เท่าทำให้พ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงตอบแทนผู้มีพระคุณทุกคนในชีวิต ในตอนที่มีกำลังจะทำได้

3.ชำระหนี้สงฆ์

หากใครรู้สึกว่า เหมือนชีวิตจะดีขึ้น กลับมีอะไรมาขัดขวางไว้จะดีก็ดีได้ไม่สุด มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าคนอื่น แต่กลับมีปัญหาเ รื่ อ งเงินทอง อยู่ไม่เป็นสุข ให้ลองทำการชำระหนี้สงฆ์เพื่อเป็นการแก้ก ร ร ม

การทำป้ายบอกทางในวัด ก็เป็นการทำบุญได้เช่นกัน เพราะให้ความรู้ หรือบอกทางให้คนอื่นได้รับรู้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ง่าย เป็นกุศลในการแบ่งปัน คือ แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความรู้ จะได้มีคนคอยให้ความช่วยเหลือและพึงพาอาศัยได้ย ามจำเป็น

4.ทำความสะอาดพระพุทธรูปในบ้าน

พระพุทธรูปในบ้าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราให้ความเคารพบูชา ดั งนั้uควรหมั่นดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ ไม่ควรให้มีฝุ่นเกาะ รวมถึงการทำความสะอาดบ้านด้วย อย่าให้มีสิ่งของวางเกะกะ เพราะจะเป็นการขัดขวางทางเงินเข้าบ้าน ถ้าอย า กให้เงินไหลเข้ามา ก็ต้องทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง

ใจควาสำคัญนั้นอยู่ที่ การมุ่งเน้นทำแต่สิ่งที่ดี ย่อมเกิດผลดีกับชีวิตเราเช่นกัน เหมือนดั่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า… “บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกssมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกssมชั่ ว ย่อมได้รับผลชั่ ว”

ทุกการกระทำที่ทำลงไป ย่อมส่งผลตามมาเสมอ ไม่ว่าในทิศทางใดก็ตาม อาจจะออกมาดีหรือออกมาແย่ ไม่ว่าจะเป็นกssมดีหรือกssมชั่ วล้วนให้ผลทั้งสิ้น เหมือนใครหว่านพืชเช่นไร ต้องได้รับผลเช่นนั้น อย า กได้รับสิ่งดี ก็ต้องรู้จักให้สิ่งดีกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน

เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล โ ป ร ด ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร อ่ า น

ขอบคุณแหล่งที่มา : Postsod