เมื่ออยู่เพียงลำพัง จงจำ 9 ข้อนี้ไว้

ลูกของพ่อจำไว้นะ ช่วงที่ลำบากที่สุด คือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด แม่เล่าให้พ่อฟังว่า ลูกเ บื่ องานที่กำลังทำอยู่ แต่พ่ออย ากให้ลูกลองอดทนทำดูสักช่วงดีไหมลูก

พ่อว่าลูกจะได้อะไรมากมายจากการทำงานที่นี่ อย่างน้อยก็คือประสบการณ์ที่ไม่ต้องซื้อหามาด้วยเงิน เพียง ลูกใช้สมอง พละกำลัง และแนวทางที่ลูกได้ร่ำเรียนมา พ่อเชื่อ มันจะมีประโยชน์กับลูกในอนาคต

แต่หากลูกคิดว่าไม่ไหวจริง ลูกอย ากจะออกมาทำธุรกิจเล็ก พ่อก็สนับสนุนนะ ประสบการณ์ของที่นี่จะทำให้เมื่อวันหนึ่งลูกเป็นเจ้าของกิจการ ลูกจะได้เข้าใจทั้งจุดยืนของลูกจ้างและนายจ้างได้ พ่ออย ากจะแนะนำลูกอ ย่า ง นี้นะ

1. ต่อให้ลูกอย ากได้เงินทองมากสักเพียงใด ขอให้ลูกจำไว้ ตระกูลเราไม่เคยโกงใครกิน

เกียรติภูมินี้ พ่ออย ากให้ลูกรั กษ าไว้ และบอกต่อให้ลูกหลานในอนาคต

2. หากลูกตั้งใจและได้ทุ่มเทแล้ว จึงมีคุณสมบัติพูดว่า๑วงไม่ดี หากยังไม่ทุ่มเท อย่าเอาแต่โทษ๑วง

3. อย่าไปหวังพึ่งแต่๑วง โชคลาภหากเราไม่ได้สร้างมา ใช้เล่ห์กลเรียกยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่กับเราได้

อิงความสามารถของตนเองดีกว่านะลูก

4. อย่าเอาแต่หลบฝนอยู่ในบ้าน ออกมาตวงน้ำฝนใส่โอ่งใส่ตุ่มไว้ใช้บ้างก็ดี ต่อให้เปียกฝนมอมแมม

นั่นก็คือความสุขชนิดหนึ่ง จำไว้นะ ทุกสิ่งที่เกิດขึ้นในโลกไม่มีบังเอิญ เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจและเป็นสุข

5. การที่ลูกเลือกหนีปัญหา ไม่แน่เสมอไปว่าลูกจะหนีพ้น การที่ลูกเผชิญหน้ากับปัญหา

ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเ รื่ อ งเล วร้ าย ทุ่มเทนะลูก วันพรุ่งนี้ คือ วันที่สวยงาม

6. จำไว้นะลูก ช่วงที่ลำบากที่สุด คือ ช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด

7. หากลูกรู้สึกเหนื่อย ลูกต้องพย าย ามเดินต่อ เพราะทางเดินที่เหนื่อยนั้น เป็นทางเดินขึ้นสู่ที่สูง

8. การทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เ รื่ อ งย าก ย ากตรงที่ต้องยืนหยัด ยืนหยัดเพียงชั่ วครู่ชั่ วย ามนั้น

ไม่ย าก ย ากตรงยืนหยัดให้ถึงที่สุด

9. คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดของคนเราไม่ใช่ใครอื่น นั่นคือ ความขี้เกียจ

จำไว้นะลูก ไม่มีใครโชคดีโดยไม่ลงแรง ความโชคดีเกิດจากความตั้งใจ เพราะตั้งใจความโชคดีจึงมาเยือน

พ่อเชื่อว่าลูกทำได้ เพราะในตัวของลูกมีเลือ ดของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่ง

ที่มา : pentahugs