เริ่มแล้ว ! เปิดยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 15 มี.ค. วันแรก

เริ่มลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน กลุ่มทบทวนสิทธิ ไม่มีสมาร์ตโฟน ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง วันแรก เริ่ม 15 มีนาคม 2564 ขยายเวลาการยืนยันตัวตนถึง 31 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 14 มีนาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ ม.33 เรารักกัน เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 วงเงินคนละ 4,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนในรอบแรก สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อรักษาสิทธิการได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จากรัฐบาล

เปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

-บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด

-ไปขอลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

-ผู้ประกันตนมาตรา 33

-สัญชาติไทย

-มียอดเงินจากทุกบัญชี ไม่เกิน 500,000 บาท (นับถึง 31 ธันวาคม 2563)

-ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ไม่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ

ขยายเวลาการยืนยันตัวตน เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

-กลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม จากเดิมที่จะต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม ให้สามารถขยายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

-กลุ่มรอบทบทวนสิทธิที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม จากเดิมที่จะต้องมีการยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน ให้ขยายเป็น 5 มษายน – 31 พฤษภาคม โดยทุกคนที่ได้มีการยืนยันตัวตน จะได้รับวงเงินคนละ 4,000 บาท ตามมาตรการที่กำหนด